Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Członkostwo w IFCN

Jesteśmy członkami International Fact-Checking Network, która gwarantuje pełną rzetelność i wysoką wartość merytoryczną naszych raportów i analiz. IFCN jest organizacją zrzeszającą portale fact-checkingowe, która dba o przestrzeganie najwyższych standardów przez swoich członków. Samo członkostwo w IFCN nie wiąże się bezpośrednio z żadnym dodatkowym finansowaniem.

Przynależność do IFCN wiąże się natomiast ze zobowiązaniem do przestrzegania IFCN Code of Principles, na który składają się:

  1. ZOBOWIĄZANIE DO BEZPARTYJNOŚCI I UCZCIWOŚCI

Sprawdzamy fakty stosując te same standardy dla każdego artykułu. Weryfikujemy na równych zasadach wszystkie strony politycznego sporu. W naszych weryfikacjach nie popieramy ani nie zajmujemy stanowisk politycznych. Nasi redaktorzy i analitycy nie należą do żadnej partii politycznej, nie jesteśmy również finansowani ani jakkolwiek wspierani przez partie czy polityków.

  1. ZOBOWIĄZANIE DO PRZEJRZYSTOŚCI ŹRÓDEŁ

Chcemy, by nasi czytelnicy zawsze mogli sami zweryfikować nasze ustalenia. Podajemy wszystkie źródła na tyle szczegółowo, by czytelnicy mogli powtórzyć naszą pracę, z wyjątkiem przypadków, gdy osobiste bezpieczeństwo źródła mogłoby być zagrożone. W takich przypadkach podajemy tak wiele szczegółów, jak to tylko możliwe.

  1. ZOBOWIĄZANIE DO PRZEJRZYSTOŚCI FINANSOWANIA I ORGANIZACJI

Jesteśmy transparentni w kwestii naszych źródeł finansowania. Jeśli przyjmujemy finansowanie od innych organizacji, gwarantujemy, że fundatorzy nie mają wpływu na wnioski, do których dochodzimy w naszych analizach i raportach. Każde dofinansowanie jakie otrzymujemy ujawniamy na naszej stronie internetowej. Szczegółowo opisujemy naszą strukturę organizacyjną i status prawny. Wyraźnie wskazujemy czytelnikom sposób, w jaki mogą się z nami komunikować, by zgłaszać uwagi.

  1. ZOBOWIĄZANIE DO PRZEJRZYSTOŚCI METODOLOGII

Wyjaśniamy metodologię, której używamy do wyboru, badania, pisania, redagowania, publikowania i poprawiania naszych raportów i analiz. Zachęcamy czytelników do przesyłania nam faktów do sprawdzenia i jesteśmy transparentni w kwestii tego, dlaczego i jak weryfikujemy informacje.

  1. ZOBOWIĄZANIE DO OTWARTEJ I UCZCIWEJ KOREKTY

Publikujemy otwarcie naszą politykę korekty i skrupulatnie jej przestrzegamy. Poprawiamy artykuły w sposób jasny i przejrzysty, ułatwiając czytelnikom dotarcie do naszych korekt.

  1. NARUSZYLIŚMY ZASADY IFCN CODE OF PRINCIPLES?

Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy zasad IFCN Code of Principles, zgłoś swoją skargę bezpośrednio na stronie IFCN.

IFCN Fakenews.pl