Fundacja „Przeciwdziałamy Dezinformacji”

Podjęliśmy decyzję o założeniu fundacji, która połączy wszystkie nasze działania związane z walką z dezinformacją, a przede wszystkim da nowe możliwości, jeśli chodzi o rozwój fakenews.pl. Nasza nazwa to Fundacja „Przeciwdziałamy Dezinformacji”. Uznaliśmy że odzwierciedla naszą misję. Jaka ona jest? Wyjątek ze statutu poniżej:

Celami fundacji są:

 • monitorowanie mediów i sieci społecznościowych pod kątem fałszywych informacji,
 • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej
 • utrzymanie i prowadzenie portali internetowych zajmujących się weryfikowaniem informacji publikowanych przez media i sieci społecznościowe,
 • rozwijanie i promowanie metod weryfikacji i sprawdzania faktów,
 • działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między organizacjami analitycznymi i fact-checkingowymi,
 • współpraca z jednostkami samorządowymi w celu realizacji celów statutowych.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • prowadzenie stron internetowych i profili społecznościowych,
 • działalność analityczną, badawczą lub naukową,
 • działalność informacyjną, edukacyjną, szkoleniową, opiniodawczą lub doradczą,
 • organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, debat publicznych;
 • tworzenie materiałów audio i wideo związanych z szeroko pojętą dezinformacją w przestrzeni internetowej,
 • utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów, debat oraz konferencji z zakresu szeroko pojętej tematyki dezinformacji szerzonej przez media i sieci społecznościowe,
 • pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową Fundacji od instytucji publicznych, firm i osób prywatnych.

Dokumenty

Poniżej lista dokumentów do pobrania związanych z działalnością fundacji. Jako, że dopiero wystartowaliśmy, nie posiadamy jeszcze sprawozdań finansowych. Jeśli tylko się pojawią, umieścimy je na tej stronie.

Dane

Fundacja „Przeciwdziałamy Dezinformacji”
KRS: 0000850583
NIP: 7252301561
REGON: 38666335900000

Numer konta: 17114020040000310280273942
Fundacja „Przeciwdziałamy Dezinformacji”
Wigury 8/9, Łódź
KRS: 0000850583
NIP: 7252301561
REGON: 38666335900000
Tytuł: Darowizna na cele statutowe

Więcej możliwości wsparcia tutaj.