Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Nowe badanie ujawnia, że szczepionka firmy Pfizer powoduje choroby neurodegeneracyjne? Brak dowodów

Nowe badanie ujawnia, że szczepionka firmy Pfizer powoduje choroby neurodegeneracyjne? Brak dowodów

Jednym z popularnych argumentów na rzecz rzekomej szkodliwości szczepionek mRNA, stało się w ostatnim tygodniu opublikowane w styczniu opracowanie J. Barta Classen’a.

Teza:
Szczepionki mRNA wywołują choroby neurodegeneracyjne.
Nasza ocena:

Informacje na temat rzekomych szokujących wyników badania, wielokrotnie udostępniano w mediach społecznościowych, powielały je również portale takie jak Forum dla Życia czy COVID-19 Nieznane Fakty.

W rzeczywistości praca, na którą powołują się zwolennicy tej teorii, nie jest badaniem naukowym, lecz hipotezą postawioną w formie opracowania, wizualnie przypominającego pracę badawczą. Poniżej wyjaśniamy nieścisłości związane z tekstem J. Barta Classen’a.

Kim jest autor?

Bart Classen jest amerykańskim immunologiem i badaczem o jawnie antyszczepionkowych poglądach. W ramach prowadzonej przez siebie Classen Immunotherapies od lat bada związki szczepionek z chorobami autoimmunologicznymi i neurodegeneracyjnymi. Od dłuższego czasu jest bardzo popularny w środowisku amerykańskich antyszczepionkowców, co nasuwa podejrzenia, iż może nie być obiektywny w swojej ocenie szczepionek mRNA.

Autor nie zaznaczył w swoim tekście, iż z uwagi na posiadanie udziałów w Classen Immunotheriapies może zachodzić konflikt interesów.

Gdzie opublikowano opracowanie?

Tekst Classen’a został opublikowany na portalu SciVision Publishers, który jest tzw. drapieżnym wydawnictwem (predatory journal), znajdującym się na Liście Beall’a. Drapieżne wydawnictwa działają w trybie otwartego dostępu – po uiszczeniu odpowiedniej opłaty każdy może opublikować na ich portalach swój tekst, a ten nie musi spełniać żadnych kryteriów formalnych. Tego typu prace nie są również przed publikacją oceniane przez innych badaczy ani recenzowane. Zebrane na Liście Beall’a wydawnictwa nie gwarantują w żaden sposób, że teksty, które pojawiają się na ich stronach, są zgodne z faktami, ani że badania zostały w ogóle przeprowadzone.

Opracowanie nie przedstawia żadnych dowodów

Mimo specjalistycznego języka i poruszania rozmaitych kwestii związanych ze szczepieniami, chorobami neurodegeneracyjnymi i prionami, J. Bart Classen nie przytacza żadnych dowodów na poparcie swoich tez.

Na kluczową część, czyli „Metodologię” składają się tylko trzy zdania:

“Pfizer’s RNA based vaccine against COVID-19 was evaluated for the potential to convert TDP-43 and or FUS to their prion based disease causing states. The vaccine RNA was analyzed for the presence of sequences that can activate TDP-43 and FUS. The interaction of the transcribed spike protein with its target was analyzed to determine if this action could also activate TDP-43 and FUS.”

W tekście pojawiają się jedynie określenia typu „oceniono potencjał” czy „przeanalizowano szczepionkę”. W poważnej pracy badawczej metodologia powinna być przedstawiona szczegółowo, tak, by inny zespół badaczy mógł odtworzyć badanie. W opracowaniu Classen’a znajdujemy tylko ogólniki, które nie mówią nic o jego metodach ani próbie na jakiej miał wykonać badanie.

Ponadto, do tekstu nie dołączono żadnych załączników, które zwykle znajdują się w pracach badawczych. W załącznikach znajdują się wszystkie dane, które naukowcy pozyskali podczas pracy oraz ich opracowania w formie tabel, wykresów itp. J. Bart Classen nie przedstawia jakichkolwiek dowodów na to, by faktycznie przeprowadził swoje badanie. Jego tekst należy zatem oceniać nie jako badanie, lecz ewentualnie jako postawienie pewnej hipotezy. W żadnym wypadku tekst Classen’a nie udowadnia jego stanowiska, jest jedynie teoretycznym rozważaniem na temat szczepionek mRNA.

Szczepionki powodują cukrzycę typu 1

Takie stwierdzenie pada na samym początku tekstu Classen’a. W tej kwestii autor powołuje się tylko na samego siebie i swoje badanie z 2002 roku. W rzeczywistości związek szczepień u dzieci z cukrzycą typu 1 został gruntownie przebadany i nie udowodniono żadnej korelacji.

Tak o badaniu Classen’a wypowiadał się prof. Dr hab. med. Andrzej Zieliński z Zakładu Epidemiologii PZH w Warszawie:

„Silnym propagatorem tezy o wpływie szczepionek na rozwój cukrzycy typu 1 jest kilkakrotnie cytowany w omawianej publikacji Classen. Zarówno jego publikacje, jak i innych Autorów głoszących podobne poglądy opierają się jednak na błędnych założeniach metodologicznych. Autorzy ci wniosek o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego między szczepieniami a powstawaniem cukrzycy typu 1 wysuwają na przykład na podstawie zaobserwowanego zmniejszenia liczby zachorowań na cukrzycę typu 1 w ciągu 3–4 lat po zaprzestaniu szczepień przeciwko krztuścowi i gruźlicy, a zwiększenia liczby zachorowań na cukrzycę po wprowadzeniu szczepień przeciwko krztuścowi oraz MMR. Takie rozumowanie, choć niestety częste, nie jest poprawne. W mianownictwie epidemiologicznym nazywane jest ono błędem ekologicznym (ecological fallacy) i oznacza wysnuwanie wniosków przyczynowych jedynie na podstawie porównywania częstości zdarzeń w całych populacjach.”

Szczepienia przeciw polio a szczepionki mRNA

W swoim tekście Classen manipuluje czytelnikami. Jak czytamy we wstępie:

„For example, the first killed polio vaccine actually caused polio in recipients because the up scaled  manufacturing process did not effectively kill the polio virus before it was injected into patients. RNA  based vaccines offers special risks of inducing specific adverse events.”

Tłumaczenie:

„Na przykład pierwsza inaktywowana szczepionka przeciwko polio w rzeczywistości wywołała polio u pacjentów, ponieważ w procesie produkcyjnym nie inaktywowano skutecznie wirusa polio przed wstrzyknięciem go pacjentom. Szczepionki RNA stwarzają szczególne ryzyko wywołania określonych odczynów niepożądanych.”

Faktycznie, jedna z amerykańskich firm produkujących szczepionkę przeciw polio w roku 1955 popełniła błąd, w wyniku którego ucierpiało wielu pacjentów, jednak szczepionki przeciw polio nie mają żadnego związku ze szczepionkami mRNA. Abstrahując od ogromnej różnicy między kontrolą jakości produkowanych szczepionek w 1955 roku i obecnie, są to dwie zupełnie odmienne technologie, a szczepionki mRNA nie zawierają inaktywowanego wirusa.

W części „Discussion” nie znajdujemy ograniczeń badania

Część nazywana „Dyskusją” służy w pracach naukowych do przedstawienia ograniczeń badania, problemów, jakie badacze napotkali podczas pracy i potencjalnych czynników, które mogą wpływać na wyniki, lub ich interpretację.

W swoim tekście Classen nie przedstawia jakichkolwiek ograniczeń, wykorzystuje jednak „Dyskusję”, by przywoływać swoje badania na temat związków szczepień z chorobami autoimmunologicznymi i wskazywać, że szczepionki mRNA mogą być nawet bardziej niebezpieczne niż sam koronawirus.

W tej części znajdujemy również sugestie Classen’a, jakoby szczepionki mRNA miały być bronią biologiczną finansowaną przez Billa Gates’a, lub eksperymentalnym programem rządu USA, który dokonał ataku biologicznego.

Podsumowanie

Tekst Classena nie jest badaniem naukowym i nie stanowi jakiegokolwiek dowodu na prawdziwość postawionych tez. Autor nie przytoczył wyników swoich rzekomych badań, nie przedstawił również metodologii ani ograniczeń. Opracowanie należy traktować nie jako badanie, lecz jedynie jako opinię J. Barta Classen’a.

Pamiętajcie, by zawsze sprawdzić, czy badanie, które czytacie, jest poprawne pod względem formalnym i metodologicznym, czy zostało zrecenzowane, oraz przez jakie wydawnictwo zostało opublikowane.

Sprawę poruszały również zagraniczne serwisy fact-checkingowe: PolitiFact, Snopes i HealthFeedback.

 

Źródła

Lista Beall’a https://scholarlyoa.com/publishers/

Badanie nt. cukrzycy typu 1 i szczepionek u dzieci https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa032665

Badanie nt. polio https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1383764/

Medycyna Praktyczna / PZH https://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/bezpieczenstwoszczepien/70809,czy-szczepienia-w-wieku-dzieciecym-maja-zwiazek-ze-zwiekszeniem-zapadalnosci-na-cukrzyce-typu-1

Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/J._Bart_Classen

Komentarze

Analityk, w Fakenews.pl od maja 2020. Zajmuje się wywiadem jawnoźródłowym i analizą informacji w bezpieczeństwie międzynarodowym. Zaangażowany w projekty dotyczące dezinformacji, ekstremizmu politycznego i wojny informacyjnej. Prywatnie miłośnik dalekich wypraw z plecakiem i leśnych wędrówek. Email: mpawela(at)fakenews.pl