Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Pfizer informował o ryzyku zapalenia mięśnia sercowego już w 2021 roku

Pfizer informował o ryzyku zapalenia mięśnia sercowego już w 2021 roku

Od kilku tygodni w mediach społecznościowych krążą informacje, jakoby Pfizer „przyznał” po dwóch latach, że ich szczepienia wywołują zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia. Narrację tę powielało wiele kont od dawna znanych z działalności antyszczepionkowej. Udostępniana była również przez polityków. W rzeczywistości jednak jest ona manipulacją, a poziom bezpieczeństwa szczepień przeciw COVID-19 pozostał niezmienny. Cały czas są one najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą formą walki z wirusem SARS-CoV-2. 

Teza:
Pfizer wreszcie przyznał, że ich szczepionki przeciwko COVID-19 wykazują zwiększone ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia.
Nasza ocena:

Powyższe narracje krążą na dużą skalę w mediach społecznościowych. Treści pojawiły się w języku francuskim czy włoskim. W Polsce jako jeden z pierwszych informacje te powielał Rafał Otoka-Frąckiewicz, powołując się w swoim wpisie na anonimową notkę z serwisu Salon24. Post Otoki-Frąckiewicza podał dalej między innymi Piotr Witczak, znany z szerzenia dezinformacji dotyczącej szczepień przeciw COVID-19. To samo zrobił jeden z przewodniczących Konfederacji, Krzysztof Bosak. W ślad za nim grafikę powołującą się na te same informacje udostępnił oficjalny profil Ruchu Narodowego.

Pfizer
Źródło: x.com

Pfizer wreszcie się „przyznał”?

Wpisy w mediach społecznościowych mają sugerować, że informacja o możliwym wystąpieniu zapalenia mięśnia sercowego po szczepionce Pfizera jest czymś nowym i sensacyjnym. Powołują się przy tym na komunikat prasowy z 23 września 2023 roku. Faktycznie znajdziemy w nim ostrzeżenia o możliwości wystąpienia wymienionych dolegliwości.

Pfizer
Źródło: pfizer.com

W rzeczywistości jednak nie są to informacje nowe. Znajdziemy je w komunikatach prasowych koncernu publikowanych od lipca 2021 roku. W związku z tym dane na ten temat od ponad dwóch lat są publicznie dostępne. Notka z września tego roku dotyczy wprowadzenia na rynek nowej wersji szczepionki Comirnaty. Amerykańskie prawo wymaga, by w każdym komunikacie prasowym dotyczącym produktu leczniczego zamieścić informacje o jego bezpieczeństwie. Tak jest i w tym przypadku. Nie jest to nic sensacyjnego, wbrew sugestiom niektórych internautów. Amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) na sezon 2023/24 cały czas zaleca przyjmowanie szczepionek przeciw COVID-19.

W tym miejscu należy jednoznacznie podkreślić, że zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19 występują niezwykle rzadko. Jak pokazują badania, zwiększone ryzyko występuje u chłopców między 12 a 17 oraz u mężczyzn między 18 a 29 rokiem życia i wynosi odpowiednio 50-193 oraz 28-147 przypadków na milion. To wciąż bardzo mało, a jest to grupa objęta największym ryzykiem. W pozostałych kategoriach wiekowych współczynnik ten nie przekraczał 20 przypadków na milion. Warto dodać, że jak podkreśla WHO, zapalenia te są w większości przypadków lekkie i nie wymagają intensywnej opieki medycznej.

Zarażenie wirusem SARS-CoV-2 jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne. Jak wskazuje kolejna meta-analiza, ryzyko wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego w wyniku zachorowania na COVID-19 jest 7-krotnie wyższe niż w wyniku przyjęcia szczepionki. Do tego dochodzi wiele dodatkowych powikłań, które wystąpić mogą w wyniku przebycia choroby, w tym te długoterminowe (long COVID). Oznacza to, że korzyści z przyjęcia szczepionki wielokrotnie przewyższają ryzyka z tym związane.

Pfizer, Grzegorz Płaczek i EMA

Podobną narrację w swoim filmie szerzył Grzegorz Płaczek, którego liczne manipulacje i przekłamania obalaliśmy na naszych łamach. Twierdził on, że to Europejska Agencja Leków dopiero we wrześniu tego roku potwierdziła, że szczepionki przeciw COVID-19 mogą wywoływać zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia.

Pfizer
Źródło: facebook.com

Nie jest to prawda, komunikaty w tej sprawie EMA publikowała już w lipcu 2021 roku. Nie ukrywała więc ona tego faktu przed opinią publiczną. Ponadto agencja podaje, iż maksymalna częstość występowania to 1 na 10 000 przypadków, co jest zgodne z tym, co pisaliśmy wcześniej w sprawie grup objętych najwyższym ryzykiem. Wciąż jest to liczba bardzo niewielka i nie wykracza poza standardy bezpieczeństwa innych szczepionek.

Co ciekawe, sam Grzegorz Płaczek poruszał już temat zapalenia mięśnia sercowego w wyniku przyjęcia szczepionek przeciw COVID-19 już w 2021 roku. Sam powoływał się na rzekome komunikaty instytucji naukowych. W związku z tym doskonale powinien zdawać sobie sprawę, że nie jest to kwestia nowa i była szeroko omawiana przez organizacje międzynardowe. Mimo to buduje narrację, jakoby temat ten był sensacyjną nowością. Więcej na temat fałszywej tezy Grzegorza Płaczka pisaliśmy w naszym artykule.

Podsumowanie

Temat szczepionek przeciw COVID-19, mimo że występuje już rzadziej w przestrzeni informacyjnej, nadal wzbudza wiele emocji. Co jakiś czas obserwujemy w sieci różne twierdzenia, które za pomocą manipulacji lub sfałszowanych danych próbują podważać bezpieczeństwo szczepień. Zarówno Pfizer, jak i EMA już w lipcu 2021 roku informowały o potencjalnym zagrożeniu zapaleniami mięśnia sercowego i osierdzia. Jednocześnie przypadki te są bardzo rzadkie, a badania wciąż wskazują, że korzyści z wakcynacji znacząco przewyższają wszelkie ryzyka. Szacunki pokazują, że szczepionki uratowały życie milionom ludzi na całym świecie.

Źródła:

AFP Factuel: https://factuel.afp.com/doc.afp.com.33Z334G

Facta News: https://facta.news/antibufale/2023/10/20/pfizer-vaccino-rischio-miocardite/

DPA Factchecking: https://dpa-factchecking.com/belgium/231023-99-671349/

CDC:

  1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html

BMJ: https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-069445

WHO: https://www.who.int/news/item/17-05-2022-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness

Frontiers: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2022.951314/full

EMA:

  1. https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-possible-link-very-rare-cases-myocarditis-pericarditis
  2. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
  3. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-medicines/safety-covid-19-vaccines

Komentarze

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył historię ze specjalizacją w zakresie Powstania Chmielnickiego oraz ogólną historią wojskowości. Działacz społeczny, pracował dla kilku organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą opuszczonym i osieroconym dzieciom. W fakenews.pl od grudnia 2020 roku. Prywatnie jego pasją jest muzyka, interesuje się również historią transportu, nowymi technologiami oraz astronomią. Email: mzadroga(at)fakenews.pl