System oceniania treści

Zdecydowaliśmy, że każda weryfikacja informacji na Fakenews.pl będzie miała swoją ocenę, aby szybko ustalić wiarygodność danej tezy. Jest to odpowiedź na prośby czytelników, którzy pytali nas o klarowny system oceniania treści. Dzięki tym zmianom będziemy mogli też czytelnie oznaczać informacje, które na przykład nie są fałszywe.

Poniżej opisujemy nasze spektrum ocen. Zawsze staramy się być precyzyjni, dokładni i uczciwi. Jesteśmy otwarci na komentarze i sugestie.

Przykładowa teza i przykładowa ocena

Zwróćcie uwagę na sekcję „Teza”, która znajduje się nad oceną. Jest ona podsumowaniem informacji i to jej dotyczy ocena. Przykład:

Teza:
To jest przykładowa teza której dotyczy ocena.
Nasza ocena:
Prawda

Prawda

To jest ocena tezy powyżej. Teza jest podsumowaniem weryfikowanej informacji.

Pełna lista ocen, których używamy, i ich definicji:

Fałsz

Nasza ocena:
Fałsz

Fałsz

Ta ocena wskazuje, że główne elementy tezy są ewidentnie fałszywe.

Scam / Oszustwo

Nasza ocena:
Scam

Scam / Oszustwo

Ta ocena wskazuje, że główne elementy tezy to scam czyli oszustwo.

W większości fałsz

Nasza ocena:
W większości fałsz

W większości fałsz

Ta ocena wskazuje, że główne elementy tezy są ewidentnie fałszywe, ale niektóre dodatkowe szczegóły dotyczące danej tezy mogą być prawdziwe.

Co jest prawdą?

Rozwinięcie oceny i wyjaśnienie które elementy tezy są prawdą.

Co jest fałszem?

Rozwinięcie oceny i wyjaśnienie które elementy tezy są fałszem.

Prawda

Nasza ocena:
Prawda

Prawda

Ta ocena wskazuje, że główne elementy tezy są ewidentnie prawdziwe.

W większości prawda

Nasza ocena:
W większości prawda

W większości prawda

Ta ocena wskazuje, że główne elementy tezy są ewidentnie prawdziwe, ale niektóre dodatkowe szczegóły dotyczące danej tezy mogą być fałszywe.

Co jest prawdą?

Rozwinięcie oceny i wyjaśnienie które elementy tezy są prawdą.

Co jest fałszem?

Rozwinięcie oceny i wyjaśnienie które elementy tezy są fałszem.

Nieweryfikowalne

Nasza ocena:
Nieweryfikowalne

Nieweryfikowalne

Ocena ta wskazuje, że nie da się udowodnić, że dana teza jest prawdziwa lub fałszywa.

Brak dowodów

Nasza ocena:
Brak dowodów

Brak dowodów

Ocena ta wskazuje, że nie ma wystarczających dowodów, aby uznać daną tezę za prawdziwą, ale nie można ostatecznie udowodnić, że jest fałszywa. Ocena ta zazwyczaj obejmuje tezy, dla których istnieje niewiele dowodów potwierdzających lub nie ma ich wcale, albo dla których uznanie ich za fałszywe wymagałoby trudnego ( jeśli nie niemożliwego) zadania, jakim jest możliwość udowodnienia negatywnego lub dokładnego rozpoznania czyichś myśli i motywacji.

Raport

Nasza ocena:
Raport

Raport

Sporadycznie będziemy publikować obszerne raporty na różne tematy związane z dezinformacją. Każdy raport będzie miał oznaczenie takim znakiem graficznym.

Analiza

Nasza ocena:
Analiza

Analiza

Sporadycznie będziemy publikować analizy na różne tematy związane z dezinformacją. Każda analiza będzie miała oznaczenie takim znakiem graficznym.