Terlecki o symbolu Strajku Kobiet: Hitlerjugend i SS. To manipulacja.

Terlecki o symbolu Strajku Kobiet: Hitlerjugend i SS. To manipulacja. Terlecki o symbolu Strajku Kobiet: Hitlerjugend i SS. To manipulacja.
  • Symbol Strajku Kobiet w swojej formie graficznej nie jest zbliżony do symbolu nazistowskiego Hitlerjugend, a tym bardziej SS.
  • Symbol błyskawicy był i jest wykorzystywany przez rozliczne organizacje, grupy, zespoły i jednostki wojskowe.

Ogólnopolski protest kobiet nie ominął sejmowej mównicy. Podczas posiedzenia Sejmu na temat symboliki Strajku Kobiet wypowiedział się Marszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Transkrypcja:

„Z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i Platformy Obywatelskiej są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend… i SS. Ale rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów.”

Fałszywą informację powieliło również TVP Info.

strajk kobiet
TVP Info

Analiza symboliki

Zaskakuje, iż Ryszard Terlecki jako profesor historii zdecydował się na łatwą do sprawdzenia manipulację, opartą na odniesieniu do historycznej symboliki. Sprawdziliśmy, jak wyglądały hitlerowskie symbole błyskawic i porównaliśmy je z symbolem Strajku Kobiet. Prześledziliśmy również przypadki wykorzystania symbolu błyskawicy w historii i kulturze.

Jak wygląda symbol Strajku Kobiet?

Jest nim czerwona błyskawica, zwężająca się od góry do dołu, z dłuższym ramieniem pionowym.

strajk kobiet / logo
Źródło: http://strajkkobiet.eu/

Jak wyglądają symbole Hitlerjugend i SS?

Symbolem Hitlerjugend była pojedyncza runa sig, w kolorze białym, o ramionach równej szerokości i długości.

strajk kobiet / Flag_of_the_Schutzstaffel
Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Flag_of_the_Schutzstaffel.svg

Symbolem SS natomiast była taka sama runa, lecz podwójna.

strajk kobiet
Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Flag_of_the_Schutzstaffel.svg

Zestawienie symboli

Postanowiliśmy zestawić wszystkie symbole, by uwidocznić różnice pomiędzy nimi.

Strajk Kobiet / Porównanie logo
Źródło: Fakenews.pl
Porównanie logotypów
Źródło: Fakenews.pl

Między powyższymi symbolami nie ma w zasadzie żadnego graficznego podobieństwa; różnią się kolorem, kształtem, oraz szerokością i długością „ramion”. Jedyne, co je łączy, to wykorzystanie symbolu błyskawicy.

Błyskawica w symbolice

Różne herby i emblematy często dowołują się do błyskawic, jako symbolu szybkości i siły oraz czegoś nagłego i niespodziewanego.

Grupy Szturmowe Szarych Szeregów:

Grupy Szturmowe Szarych Szeregów
Grupy Szturmowe Szarych Szeregów

Marka Opel:

Opel
Marka Opel

Zespół AC/DC:

Zespół AC/DC:
Zespół AC/DC:

Poczta Polska (przed 2016):

Poczta Polska
Poczta Polska

Jednostka Wojskowa Grom:

Grom
Grom

Podsumowanie

Zarówno Ryszard Terlecki jak i TVP Info minęli się z prawdą. Symbol Strajku Kobiet nie ma w swojej formie graficznej nic wspólnego z symbolami organizacji hitlerowskich takich jak Hitlerjugend czy SS. Bazowanie na samym fakcie, iż oba symbole łączy fakt użycia szeroko wykorzystywanej w symbolice błyskawicy, stanowi manipulację mającą na celu dyskredytację przeciwników politycznych.

Michał Pawela 75 wpisów

    Analityk i miłośnik dalekich wypraw z plecakiem, najłatwiej spotkać go w krajach, które ministerstwa odradzają podróżnikom. Zajmuje się wywiadem jawnoźródłowym i analizą informacji w bezpieczeństwie międzynarodowym. Fake newsy tropi z zamiłowania.