Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Rząd Szwajcarii nie liczy tylko siedmiu osób

Rząd Szwajcarii nie liczy tylko siedmiu osób

Od kilku lat w sieci dużą popularnością cieszy się mem z porównaniem liczebności rzekomego rządu Szwajcarii do rządu Polski. W artykule wyjaśniamy, że Szwajcaria jest konfederacją złożoną z 26 niezależnych kantonów, a Rada Federalna nie jest zwyczajnym rządem. Dlatego porównanie systemu politycznego Szwajcarii i Polski nie ma sensu i jest manipulacją.

Teza:
Rząd Szwajcarii liczy tylko siedem osób
Nasza ocena:
Rząd Szwajcarii
Źródło: X/@Naprawnik

Rząd Szwajcarii nie jest typowym rządem

Porównanie rządu Szwajcarii z polską Radą Ministrów ma długą historię ponad partyjnymi podziałami. Tę chybioną analogię zastosował w przeszłości zarówno Stanisław Gawłowski z Platformy Obywatelskiej, jak i Jacek Wilk z Konfederacji. Obaj politycy zdają się nie wiedzieć, że Szwajcaria jest federacją i jej rządu nie można wprost porównać do tego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rząd Szwajcarii
Źródło: X/Gawkowski, Wilk

Fotografia z domniemanym rządem Szwajcarii pochodzi z 2014 roku i przedstawia Radę Federalną wraz z ówczesnym prezydentem Didierem Burkhalterem. Od tamtej pory jej skład się zmienił. Rada Federalna wybierana jest według tzw. magicznej formuły. Obliguje ona, aby członków rady wybrano według czterech zasad:

 • politycznej – reprezentacja najważniejszych partii politycznych;
 • kantonalnej, która zawsze zapewnia udział w rządzie przedstawicielom trzech największych kantonów (Zurych, Berno, Waadt);
 • językowej – przynajmniej dwóch ministrów reprezentuję języki mniejszościowe (francuski, włoski, retororomański);
 • oraz religijnej, która każe zachować równowagę wyznaniową wśród ministrów.

Zasady te mają niwelować różnice kulturowe w społeczeństwie.

Poniżej widzimy aktualny skład Rady Federalnej, kanclerza oraz prezydent Szwajcarii.

Rada Federalna Szwajcarii: Od lewej: kanclerz Viktor Rossi, Bundesrat: Elisabeth Baume-Schneider, Ignazio Cassis, Karin Keller-Suter, Viola Amherd, Guy Parmelin, Albert Rösti, Beat Jans

Pierwszy od lewej strony stoi kanclerz Viktor Rossi. Co ważne, nie jest on członkiem rady, ale bierze udział w jej posiedzeniach. Kanclerz stoi na czele Kancelarii Federalnej, która spełnia funkcje informacyjne, planistyczne, przygotowawcze, organizacyjne, koordynacyjne i kontrolne. Szwajcaria nie ma premiera, a prezydent jest wybierany na jednoroczną kadencję spośród członków Rady Federalnej. Na fotografii od lewej po kanclerzu Rossim widzimy następujących członków rady:

 • Elisabeth Baume-Schneider, Departament Spraw Wewnętrznych,
 • Ignazio Cassis, Departament Spraw Zagranicznych,
 • Karin Keller-Suter, Departament Finansów,
 • Viola Amherd, Prezydent Szwajcarii,
 • Guy Parmelin, Departament Obrony, Ochrony Ludności i Sportu,
 • Albert Rösti, Departament Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji,
 • Beat Jans, Departament Sprawiedliwości i Policji.

Władza wykonawcza w kantonach

Szwajcaria składa się z 26 kantonów. Każdy kanton posiada własną konstytucję. Szczegóły podziału kompetencji między Federację a kantony określają przepisy rozdziału 2. w tytule 3. Konstytucji. Jak możemy przeczytać w opracowaniu dr. Krzysztofa Prokopa z Uniwersytetu w Białymstoku:

Do właściwości federacji konstytucja zastrzega politykę zagraniczną, obronę narodową, prawo celne, pocztę, komunikację i łączność, system walutowy i monetarny.

Z kolei kantony są kompetentne do regulowania takich sfer życia społecznego, jak: edukacja i szkolnictwo wyższe, system opieki zdrowotnej, policja, system sądownictwa i samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że każdy z 26 kantonów dysponuje swoją władzą wykonawczą w obszarach, które nie leżą w kompetencji Rady Federalnej. Rządy kantonów liczą od 5 do 7 ministrów. Dla przykładu poniżej widzimy siedmiodobową Radę Rządową kantonu Zurych. Gdyby zliczyć wszystkich członków całej władzy wykonawczej Szwajcarii, należałoby ująć członków rządu każdego z 26 kantonów.

Rada Rządowa Zürich
Źródło: Rada Rządowa kantonu Zurych

Podsumowanie

Rada Federalna Szwajcarii jest szczególnym rządem. Siedmioosobowa rada posiada określone kompetencje, które są uzupełniane przez rządy 26 niezależnych kantonów. Ustrój Konfederacji Szwajcarskiej jest przez to zdecentralizowany i dlatego nie można go porównać do ustroju Rzeczypospolitej.

Źródła

dr Krzyszof Prokop, Uniwersytet w Białymstoku: Szwajcaria

SRF: Bundesratsfoto 2014: So sieht sich die Landesregierung

Komentarze

Absolwent Telekomunikacji i Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej. Zawodowo zajmuje się technologią 5G. Zainteresowania: podróże, literatura faktu i kuchnia orientalna. Uczulony na błędy językowe. Email: pcymbor(at)fakenews.pl