Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Niektórzy ukraińscy uchodźcy w Szwajcarii muszą sprzedać samochody

Niektórzy ukraińscy uchodźcy w Szwajcarii muszą sprzedać samochody

Kilka dni temu na Facebooku pojawiło się nagranie, według którego niektórzy ukraińscy uchodźcy będą musieli sprzedać swoje samochody, by zachować pomoc socjalną. Nagranie po raz pierwszy pojawiło się na TikToku 28 kwietnia 2023. W artykule wyjaśniamy tę tezę. 

Teza:
Niektórzy ukraińscy uchodźcy będą musieli sprzedać swoje samochody, by zachować pomoc socjalną

Na początku trwania konfliktu ukraińskim uchodźcom przysługiwały pewne przywileje, w tym możliwość posiadania samochodu. Wynikało to z założenia, że samochód umożliwi szybki powrót do Ukrainy po rozstrzygnięciu konfliktu. Jednak pod koniec 2022 władze szwajcarskie zaczęły zaostrzać restrykcje dotyczące pomocy socjalnej dla uchodźców z Ukrainy.

Zasady przyznawania świadczeń socjalnych

W Szwajcarii świadczenia socjalne osobom z przyznanym statusem ochrony międzynarodowej oraz uchodźcom przyznawane są na podstawie majątku. Do posiadanego majątku wlicza się m.in. gotówkę, biżuterię, elektronikę, samochody oraz nieruchomości (w tym te posiadanie w Ukrainie). Wysokości progów majątkowych różnią się pomiędzy poszczególnymi kantonami (podstawowa, terytorialna jednostka administracyjna Szwajcarii), jednak generalnie wynoszą kilka tysięcy franków szwajcarskich. Na przykład w kantonie Lucerny jest to 4 tys. franków na osobę, a w przypadku rodziny 10 tysięcy. Jeśli wartość posiadanych aktywów przekracza ustalone progi, to osoby chcące otrzymywać świadczenia socjalne muszą się ich pozbyć.
sprzedać samochody
Źródło: SFR. Christoph Amstad na łamach radia SRF.

Sprzedaż samochodów dotyczy tylko nielicznych

Konieczność sprzedaży samochodów w rzeczywistości dotyczy tylko nielicznych uchodźców, co wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, tylko nieliczni uchodźcy posiadają własne samochody w Szwajcarii. W Lucernie spośród 2755 uchodźców korzystających z pomocy socjalnej tylko 141 miało samochód, co stanowi 5% korzystających. Drugim powodem, dla którego problem sprzedaży samochodów dotyczy tylko niewielkiej części uchodźców z Ukrainy, jest bardzo niska wartość tychże samochodów.
W nagraniu autor sugeruje także, że duża część uchodźców z Ukrainy korzystających z pomocy socjalnej porusza się drogimi samochodami i wykorzystuje system pomocowy. Tymczasem, jak twierdzi Christoph Amstad — wicedyrektor szwajcarskiego organu doradczego ds. socjalnych (Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK) — były to opinie krążące wśród lokalnej społeczności dotyczące pojedynczych przypadków.

Podsumowanie

Prawdą jest, że niektórzy ukraińscy uchodźcy chcący korzystać z pomocy socjalnej na terenie Szwajcarii muszą sprzedać swoje samochody. Konieczność ta dotyczy tych przypadków, w których wartość samochodu powoduje przekroczenie określonego progu majątkowego. W rzeczywistości jednak sytuacja ta dotyczy tylko małej części uchodźców.
Źródła

Komentarze

Socjolog. Interesuje się socjologia psychiatrii, społecznymi mechanizmami władzy oraz nauką o informacji. Lubi muzykę współczesną i eksperymentalną. Psi tata.