Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Amerykańscy obywatele będą mogli posiadać i nosić broń na terenie Polski? Sprawdzamy.

Amerykańscy obywatele będą mogli posiadać i nosić broń na terenie Polski? Sprawdzamy.

Po materiale Mediów Narodowych oraz wpisie Pawła Malickiego z Konfederacji w sieci rozgorzała dyskusja na temat rzekomej zgody polskiego rządu na posiadanie przez Amerykanów broni do ochrony osobistej na terenie Polski.

Teza:
Amerykańscy żołnierze w Polsce będą mogli swobodnie nosić broń na terenie całego kraju.
Nasza ocena:

Jak czytamy we wpisie Pawła Malickiego:

“Zgodnie z umową USA-Polska amerykańscy obywatele będą mogli posiadać i nosić broń na terenie Polski. Tymczasem aby Polak mógł legalnie posiadać broni musi przejść przez wiele absurdalnych procedur urzędniczych i ponieść opłaty na rzecz państwa i organizacji monopolistycznych takich jak PZSS czy PZŁ.”

O ile faktem jest, iż procedury w zakresie uzyskiwania pozwolenia na broń mogą wydawać się niejasne, a organizacje takie jak PZSS czy PZŁ faktycznie są monopolistami, używanie w tym kontekście przykładu Amerykanów uznajemy za manipulację.

Post jednoznacznie sugeruje, iż obywatele amerykańscy będą uprzywilejowani w kontekście posiadania i noszenia broni wobec obywateli polskich, którzy muszą przechodzić dodatkowe, skomplikowane procedury. Takie ujęcie tematu implikuje, iż Amerykanie będą mogli swobodnie nosić broń na terenie RP, w przeciwieństwie do Polaków, którzy muszą się o to starać.

By zweryfikować te doniesienia, należy sięgnąć do źródła. Ostateczną wykładnią jest tutaj Umowa Między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o Wzmocnionej Współpracy Obronnej

W kontekście naszej weryfikacji istotny jest Artykuł 8, Broń.

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/tresc-umowy-zawartej-miedzy-rzadem-rzeczypospolitej-polskiej-a-rzadem-stanow-zjednoczonych-ameryki-o-wzmocnionej-wspolpracy-obronnej
gov.pl

 

Wynika z niego jasno, że:

1. Amerykańscy żołnierze mogą posiadać i nosić jedynie broń służbową podczas służby.

“Członkowie sił zbrojnych mogą posiadać i nosić broń służbową zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, pod warunkiem, że są do tego upoważnieni na mocy wydanych im rozkazów w ramach wykonywania obowiązków służbowych.”

2. Członkowie personelu cywilnego mogą posiadać i nosić jedynie broń służbową, tylko w czasie wykonywania obowiązków służbowych i tylko w uzgodnionych obiektach/terenach, czyli na terenie baz/poligonów itp. Noszenie przez nich broni służbowej podczas służby poza uzgodnionymi obiektami/terenami jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody odpowiednich, polskich władz.

“Członkowie personelu cywilnego mogą posiadać i nosić broń służbową zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych w czasie wykonywania obowiązków służbowych w uzgodnionych obiektach i terenach. Pod warunkiem dokonania ustaleń w tym zakresie z polskim organem wykonawczym, członkowie personelu cywilnego mogą posiadać i nosić broń służbową zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych w czasie wykonywania obowiązków służbowych poza uzgodnionymi obiektami i terenami.”

3. Amerykańska broń prywatna będzie regulowana prawem polskim, co oznacza, że Amerykanie będą podlegać tym samym przepisom co Polacy. Obowiązują tutaj takie akty prawne jak Ustawa o Broni i Amunicji, Ustawa Prawo Łowieckie, Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, czy odpowiednie rozporządzenia ministrów.

“Przywóz, wywóz, posiadanie, obrót oraz usługi związane z prywatną bronią i amunicją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulowane są prawem Rzeczypospolitej Polskiej. “

Podsumowanie

Manipulacją jest zestawianie przepisów dotyczących wojskowych i pracowników kontraktowych na służbie, do cywilnych sportowców i myśliwych. Dla zachowania rzetelności, należałoby zastąpić cywili żołnierzami i kontraktorami Wojska Polskiego.

Źródła

Umowa Między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o Wzmocnionej Współpracy Obronnej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/tresc-umowy-zawartej-miedzy-rzadem-rzeczypospolitej-polskiej-a-rzadem-stanow-zjednoczonych-ameryki-o-wzmocnionej-wspolpracy-obronnej

Zdjęcie ilustracyjne: “Building Partnership – Uganda – US Army Africa – Natural Fire 10 – 091010” by US Army Africa is licensed under CC BY 2.0

Komentarze

Analityk, w Fakenews.pl od maja 2020. Zajmuje się wywiadem jawnoźródłowym i analizą informacji w bezpieczeństwie międzynarodowym. Zaangażowany w projekty dotyczące dezinformacji, ekstremizmu politycznego i wojny informacyjnej. Prywatnie miłośnik dalekich wypraw z plecakiem i leśnych wędrówek. Email: mpawela(at)fakenews.pl