Amerykańscy obywatele będą mogli posiadać i nosić broń na terenie Polski? Sprawdzamy.

Amerykańscy obywatele będą mogli posiadać i nosić broń na terenie Polski? Sprawdzamy.

Po materiale Mediów Narodowych oraz wpisie Pawła Malickiego z Konfederacji w sieci rozgorzała dyskusja na temat rzekomej zgody polskiego rządu na posiadanie przez Amerykanów broni do ochrony osobistej na terenie Polski.

Teza:
Amerykańscy żołnierze w Polsce będą mogli swobodnie nosić broń na terenie całego kraju.
Nasza ocena:

Jak czytamy we wpisie Pawła Malickiego:

“Zgodnie z umową USA-Polska amerykańscy obywatele będą mogli posiadać i nosić broń na terenie Polski. Tymczasem aby Polak mógł legalnie posiadać broni musi przejść przez wiele absurdalnych procedur urzędniczych i ponieść opłaty na rzecz państwa i organizacji monopolistycznych takich jak PZSS czy PZŁ.”

O ile faktem jest, iż procedury w zakresie uzyskiwania pozwolenia na broń mogą wydawać się niejasne, a organizacje takie jak PZSS czy PZŁ faktycznie są monopolistami, używanie w tym kontekście przykładu Amerykanów uznajemy za manipulację.

Post jednoznacznie sugeruje, iż obywatele amerykańscy będą uprzywilejowani w kontekście posiadania i noszenia broni wobec obywateli polskich, którzy muszą przechodzić dodatkowe, skomplikowane procedury. Takie ujęcie tematu implikuje, iż Amerykanie będą mogli swobodnie nosić broń na terenie RP, w przeciwieństwie do Polaków, którzy muszą się o to starać.

By zweryfikować te doniesienia, należy sięgnąć do źródła. Ostateczną wykładnią jest tutaj Umowa Między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o Wzmocnionej Współpracy Obronnej

W kontekście naszej weryfikacji istotny jest Artykuł 8, Broń.

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/tresc-umowy-zawartej-miedzy-rzadem-rzeczypospolitej-polskiej-a-rzadem-stanow-zjednoczonych-ameryki-o-wzmocnionej-wspolpracy-obronnej
gov.pl

 

Wynika z niego jasno, że:

1. Amerykańscy żołnierze mogą posiadać i nosić jedynie broń służbową podczas służby.

“Członkowie sił zbrojnych mogą posiadać i nosić broń służbową zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, pod warunkiem, że są do tego upoważnieni na mocy wydanych im rozkazów w ramach wykonywania obowiązków służbowych.”

2. Członkowie personelu cywilnego mogą posiadać i nosić jedynie broń służbową, tylko w czasie wykonywania obowiązków służbowych i tylko w uzgodnionych obiektach/terenach, czyli na terenie baz/poligonów itp. Noszenie przez nich broni służbowej podczas służby poza uzgodnionymi obiektami/terenami jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody odpowiednich, polskich władz.

“Członkowie personelu cywilnego mogą posiadać i nosić broń służbową zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych w czasie wykonywania obowiązków służbowych w uzgodnionych obiektach i terenach. Pod warunkiem dokonania ustaleń w tym zakresie z polskim organem wykonawczym, członkowie personelu cywilnego mogą posiadać i nosić broń służbową zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych w czasie wykonywania obowiązków służbowych poza uzgodnionymi obiektami i terenami.”

3. Amerykańska broń prywatna będzie regulowana prawem polskim, co oznacza, że Amerykanie będą podlegać tym samym przepisom co Polacy. Obowiązują tutaj takie akty prawne jak Ustawa o Broni i Amunicji, Ustawa Prawo Łowieckie, Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, czy odpowiednie rozporządzenia ministrów.

“Przywóz, wywóz, posiadanie, obrót oraz usługi związane z prywatną bronią i amunicją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulowane są prawem Rzeczypospolitej Polskiej. “

Podsumowanie

Manipulacją jest zestawianie przepisów dotyczących wojskowych i pracowników kontraktowych na służbie, do cywilnych sportowców i myśliwych. Dla zachowania rzetelności, należałoby zastąpić cywili żołnierzami i kontraktorami Wojska Polskiego.

Źródła

Umowa Między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o Wzmocnionej Współpracy Obronnej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/tresc-umowy-zawartej-miedzy-rzadem-rzeczypospolitej-polskiej-a-rzadem-stanow-zjednoczonych-ameryki-o-wzmocnionej-wspolpracy-obronnej

Zdjęcie ilustracyjne: “Building Partnership – Uganda – US Army Africa – Natural Fire 10 – 091010” by US Army Africa is licensed under CC BY 2.0

Komentarze

Analyst, working for fakenews.pl since May 2020. He deals with open source intelligence and information analysis in the international security. Involved in projects on disinformation, political extremism and information warfare. In private, a lover of long backpacking trips and hiking in the forest. Email: mpawela(at)fakenews.pl