W Japonii Czerwony Krzyż wcale nie przyjmuje krwi od zaszczepionych? To fake news

W Japonii Czerwony Krzyż wcale nie przyjmuje krwi od zaszczepionych? To fake news

W weekend do polskich mediów społecznościowych dotarła popularna w Stanach Zjednoczonych fałszywa informacja na temat szczepionek przeciw COVID-19. Z jej treści wynika, iż Japoński Czerwony Krzyż nie przyjmuje krwi od osób zaszczepionych, a krew zaszczepionych nie jest nic warta.

Teza:
W Japonii Czerwony Krzyż nie przyjmuje krwi od osób zaszczepionych. Krew zaszczepionych nie jest nic warta.
Nasza ocena:

Co jest fałszem?

Po upływie 48h od szczepienia krew osób zaszczepionych jest przyjmowana normalnie. Krew osób zaszczepionych jest ceniona na równi z krwią niezaszczepionych.

Co jest prawdą?

Japoński Czerwony Krzyż nie przyjmuje krwi osób zaszczepionych do upływu 48h od przyjęcia szczepionki.

W Japonii Czerwony Krzyż nie przyjmuje krwi
Źródło: Facebook
W Japonii Czerwony Krzyż nie przyjmuje krwi
Źródło: Facebook

Udostępniane w dziesiątkach grup posty głoszą:

„W Japonii Czerwony Krzyż również nie przyjmuje krwi od osób zaszczepionych. Krew zaszczepionych nie jest nic warta.”

Fałszywą informację sprowokowały początkowe wytyczne Japońskiego Czerwonego Krzyża (JCK) w sprawie przyjmowania krwi osób zaszczepionych. W pierwszych miesiącach programu szczepień pobieranie krwi od osób zaszczepionych zostało wstrzymane, jednak tylko do czasu ustalenia właściwych procedur. Wtedy fake news powstał w USA, do Polski dotarł z opóźnieniem i nie ma już żadnego oparcia w wytycznych JCK.

Obecnie w Japonii oddawanie krwi jest dopuszczane po upływie 48 godzin od szczepienia pierwszą bądź drugą dawką preparatu firmy Pfizer.

Powodem dwudniowego okresu oczekiwania jest przede wszystkim troska o zdrowie osób zaszczepionych, które mogą zmagać się z krótkotrwałymi fizjologicznymi reakcjami układu immunologicznego (np. podwyższona temperatura ciała, ból w miejscu szczepienia). Ponadto, pobrana krew jest podawana osobom w stanie ciężkim i należy unikać jakiegokolwiek dodatkowego obciążania ich organizmów.

Podobne zasady do japońskich obowiązują w Polsce. Jak informuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu:

  • można oddawać krew przed planowanym szczepieniem
  • szczepionka Pfizer/BioNTech oraz Moderna – można zgłosić się do oddania krwi lub jej składników najwcześniej po 48 godzinach od szczepienia niezaleńnie od tego, którą dawkę przyjeliśmy
  • szczepionka Astra Zeneca, oraz Johnson and Johnson – po 14 dniach od szczepienia
  • w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów po szczepieniu – można zgłosić się do oddania krwi lub jej składników najwcześniej po 7 dniach od ustąpienia objawów
japonii
Źródło: Ministerstwo Zdrowia

 

Zalecenia w tej sprawie różnią się pomiędzy krajami i zależą od wielu zmiennych, jak rodzaj stosowanych szczepionek czy stan zapasów krwi. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków dopuszcza pobieranie krwi od razu po szczepieniu za wyjątkiem szczepionek zawierających atenuowanego wirusa SARS-CoV-2 (obecnie nie stosowane w USA, zalecenie uwzględnia ich ewentualne dopuszczenie do użytku).

Podsumowanie

Ten fake news masowo kolportowany przez środowiska antyszczepionkowe został zbudowany według schematu oparcia się na prawdziwej informacji i wypaczenia jej sensu. W rzeczywistości nie jest prawdą, że w Japonii Czerwony Krzyż nie przyjmuje krwi od osób zaszczepionych, a krew zaszczepionych nie jest nic warta. Okres nieoddawania krwi ograniczono do 48 godzin, a krew osób zaszczepionych jest niezmiennie pożądana przez centra krwiodawstwa.

O sprawie wspomniał również serwis AFP Sprawdzam.

 

Źródła

JRC https://www.jrc.or.jp/donation/blood/news/2021/0428_017376.html

RCKiK https://www.rckik.poznan.pl/szczepionka-na-covid-a-oddawanie-krwi?fbclid=IwAR22PYGlCxm52qJo_dMsG9UHBLJg9tu5jPpom6v3PTT8tMt8dhln5NL5YJM

FDA https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/updated-information-blood-establishments-regarding-covid-19-pandemic-and-blood-donation#:~:text=For%20example%2C%20blood%20donors%20must,blood%20components%2C%20including%20Source%20Plasma.&text=FDA%20does%20not%20recommend%20using,to%20screen%20routine%20blood%20donors

Komentarze

Analyst, working for fakenews.pl since May 2020. He deals with open source intelligence and information analysis in the international security. Involved in projects on disinformation, political extremism and information warfare. In private, a lover of long backpacking trips and hiking in the forest. Email: mpawela(at)fakenews.pl