Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Lotnicze Karty Lokalizacji Pasażera a COVID-19.

Lotnicze Karty Lokalizacji Pasażera a COVID-19.

Niezwykle popularnym argumentem osób twierdzących, że pandemia SARS-CoV-2 została zaplanowana, stało się zdjęcie formularza deklaracji COVID-19 rozdawanego najprawdopodobniej przez linie Ryanair.

covid lot

covid 2018

Teza:
Formularz deklaracji COVID-19 na odwrocie Karty Lokalizacyjnej Pasażera to dowód na zaplanowaną pandemię SARS-CoV-2

W dokumencie nie ma nic sensacyjnego. Są to standardowe Karty Lokalizacyjne Pasażera wprowadzone Konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisaną w Chicago 7 grudnia 1944 roku.

Załącznik do Konwencji, wprowadzony w 2014 roku, nr 9, rozdział 8, pkt. 8.15.1 precyzuje:

covid ryanair

Transkrypcja:

„Zalecenie. – W sytuacji, gdy zidentyfikowano zagrożenie dla zdrowia publicznego i władze publiczne, odpowiedzialne za zdrowie publiczne Umawiającego się Państwa, wymagają informacji dotyczących planu podróży pasażerów i/lub załogi lub informacji kontaktowych dla celów wyśledzenia osób, które mogą być narażone na zetknięcie się z chorobą zakaźną, Umawiające się Państwo powinno zaakceptować „Kartę służącą lokalizowaniu podróżnych dla celów zdrowotnych”, dostarczoną w Załączniku 13, jako jedyny dokument dla tego celu.

Uwaga. – Zalecane jest, aby Państwa zapewniły, że będą dostępne odpowiednie zapasy „Kart służących lokalizowaniu podróżnych dla celów zdrowotnych”, przygotowanych do użycia w międzynarodowych portach lotniczych oraz do dystrybucji przewoźnikom lotniczym dla wypełnienia przez pasażerów i załogę.”

Dokładny wzór Karty ustaliła Światowa Organizacja Zdrowia.

covid karta

Jak czytamy na stronie WHO:

„To assist in passenger contact tracing, a public health passenger locator card has been developed by an informal transportation working group convened by the World Health Organization. The group consisted of representatives from national public health authorities and international transportation organizations.

This passenger locator card provides an appropriate method of rapidly collecting passenger contact information and is recommended to be used when public health authorities suspect the potential for disease transmission on board an aircraft and a subsequent need for contact tracing. The information is intended to be held by public health authorities in accordance with applicable law and is to be used only for authorized public health purposes.”

Tłumaczenie:

„Aby pomóc w utrzymaniu kontaktu z pasażerami, Karta Lokalizacyjna Pasażera została opracowana przez nieformalną grupę roboczą ds. transportu zwołaną przez Światową Organizację Zdrowia. Grupa ta składała się z przedstawicieli krajowych organów ds. zdrowia publicznego oraz międzynarodowych organizacji transportowych.

Karta Lokalizacyjna Pasażera stanowi optymalną metodę szybkiego zbierania informacji do kontaktu z pasażerami i jest zalecana w przypadku, gdy organy zdrowia publicznego podejrzewają możliwość przeniesienia choroby na pokład samolotu i wynikającą z tego konieczność ustalenia możliwych kontaktów zakaźnych. Informacje te są przeznaczone do przechowywania przez organy ds. zdrowia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z ochroną zdrowia publicznego.”

Wynika z tego jasno, iż Karty Lokalizacyjne Pasażera stosowane są jako standardowa procedura w przypadku podejrzenia zakażenia któregokolwiek z pasażerów jakąkolwiek chorobą zakaźną i wprowadzono je na długo przed pandemią SARS-CoV-2.

Skąd data 20.02.2018 i dlaczego na drugiej stronie znalazła się deklaracja związana z COVID-19?

Tę konkretną kartę ze zdjęcia udało nam się dopasować do wzoru, który znajdziemy na stronie linii Ryanair.

covid karta

Na formularzu widnieje charakterystyczna data 20.02.2018. Jest to najprawdopodobniej dzień sporządzenia tego wzoru, lub jego wgrania na serwer Ryanaira. Możliwe są dwa scenariusze. Karty pochodzą najprawdopodobniej z zapasów, które nakazuje stworzyć wspomniany załącznik do konwencji chicagowskiej.

„Zalecane jest, aby Państwa zapewniły, że będą dostępne odpowiednie zapasy „Kart służących lokalizowaniu podróżnych dla celów zdrowotnych”, przygotowanych do użycia w międzynarodowych portach lotniczych oraz do dystrybucji przewoźnikom lotniczym dla wypełnienia przez pasażerów i załogę.”

Karty z zapasów mogły być datowane na 2018 rok, a dopiero w tym roku na drugiej stronie nadrukowano formularz dotyczący COVID-19.

Drugą możliwością jest, iż karty zostały wydrukowane w tym roku, jednak korzystając ze starego formularza dostępnego na stronie Ryanair, oznaczonego datą 20.02.2018, na co nikt najprawdopodobniej nie zwrócił uwagi.

Podsumowanie

Ta bardzo prosta manipulacja okazała się wyjątkowo popularna i zyskała szerokie grono odbiorców, przekonanych o tym, iż formularz linii Ryanair jest dowodem na międzynarodowy spisek plandemiczny.

Źródła:

Ryanair https://www.ryanair.com/content/dam/ryanair/comms-2020/PL-PPLF-PL_EN-comp.pdf

ICAO/ULC: https://ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/Za%C5%82._9_ICAO.pdf

WHO https://www.who.int/publications/m/item/public-health-passenger-locator-card

Komentarze

Analityk, w Fakenews.pl od maja 2020. Zajmuje się wywiadem jawnoźródłowym i analizą informacji w bezpieczeństwie międzynarodowym. Zaangażowany w projekty dotyczące dezinformacji, ekstremizmu politycznego i wojny informacyjnej. Prywatnie miłośnik dalekich wypraw z plecakiem i leśnych wędrówek. Email: mpawela(at)fakenews.pl