Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Pieniądze za zgony na COVID-19? Sprawdzamy opłaty za leczenie.

Pieniądze za zgony na COVID-19? Sprawdzamy opłaty za leczenie.

Jedną z najpopularniejszych teorii spiskowych związanych z pandemią SARS-CoV-2 bez wątpienia jest ta, twierdząca, iż szpitale i lekarze są specjalnie opłacani za wpisywanie do kart zgonów COVID-19 jako przyczyny śmierci. Takie oskarżenia w najróżniejszych formach krążą w sieci od miesięcy. Przy okazji pojawiają się również zarzuty wobec szpitali, iż te ponadprzeciętnie bogacą się na leczeniu pacjentów z COVID-19.

Teza:
Szpitale otrzymują pieniądze za stwierdzenie zgonu z powodu COVID-19.

Wynik naszego trwającego od dawna w tej sprawie śledztwa jest jasny: wszystkie te zarzuty są fałszywe.

Za co szpitale dostają pieniądze?

Przypominamy, iż leczenie szpitalne jest dla Polaków darmowe, gdyż na każdy przypadek hospitalizacji przekazywane są konkretne kwoty z Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego kierowane są składki podatników. Stawki wypłat z NFZ zostały ustalone dla wszelkich interwencji medycznych, zarówno dla świadczeń w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, z powodu wypadków komunikacyjnych, nowotworów, jak i COVID-19.

Stawki liczone są na podstawie odpowiednich wzorów, biorąc pod uwagę wiele czynników jak np. zaangażowany personel, zużyte materiały, zastosowane procedury. Wzory oraz wszystkie kody znajdziecie tutaj.

Tak wygląda przykładowe zestawienie procedur i ich kodów używanych do wyliczania stawek za interwencje:

pieniądze covid

Szpitale publiczne otrzymują również środki na podstawie zarządzeń Prezesa NFZ. Są one na bieżąco aktualizowane. Pandemia SARS-CoV-2 była sytuacją nieprzewidzianą, dlatego stawki określono zarządzeniami Prezesa i podano konkretne kwoty, by uprościć procedury. W przypadku COVID-19 obowiązuje zarządzenie Prezesa NFZ 161/2020/DSOZ. Określa ono stawki m.in. za gotowość do transportu medycznego, opłaty za hospitalizację i np. użycie respiratora. Należy pamiętać, iż procedury związane z COVID-19 są kosztowne z uwagi na wykorzystanie przeszkolonego i odpowiednio zabezpieczonego personelu oraz zaawansowanych urządzeń medycznych. Wszystkie procedury intensywnej opieki medycznej należą do kosztownych. Gotowość do niesienia pacjentom pomocy również wiąże się z utrzymaniem sprzętu i opłaceniem personelu.

Warto wspomnieć, iż stawki wentylacji mechanicznej pacjentów w krajach zachodnich są generalnie wyższe niż w Polsce. Z powyższego zarządzenia Prezesa NFZ wynika, iż koszt dziennej opieki nad pacjentem ze stwierdzonym COVID-19, podłączonym do respiratora, licząc również łóżko oraz opiekę wynosi poniżej 2000 zł.

Dla porównania stawka wentylacji mechanicznej we Francji wynosi przeciętnie 1654 euro, a w Niemczech 1580 – 1590 euro. W Stanach Zjednoczonych koszt wykorzystania respiratora podczas całego cyklu leczenie dorosłego pacjenta to od 17 000 $ do 25 000$. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj oraz tutaj.

Dodatkowe pieniądze za wpis „COVID-19” w karcie zgonu?

Nie znaleźliśmy jakichkolwiek dowodów na poparcie teorii, która zakłada, iż lekarze są dodatkowo gratyfikowani za wpisywanie COVID-19 do kart zgonów, w domyśle by zafałszować statystyki ogólne. Wszystkie szpitale, z którymi nawiązaliśmy kontakt w tej sprawie zaprzeczyły jakoby otrzymywały jakiekolwiek świadczenia związane ze wpisami w kartach zgonu.

Bardzo rzeczową odpowiedź otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Przytaczamy ją poniżej.

 

„Dzień dobry,

 

Dziękujemy za podjęcie tematu, wokół którego krążą niesamowite legendy. Już wyjaśniam jak wygląda sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca w Przemyślu.

 

W naszym szpitalu nic nie wiemy o jakimkolwiek dofinansowaniu tylko za to, że zmarły pacjent był zakażony SARS-CoV-2.

 

Trzeba pamiętać, że COVID-19 stwierdza się WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ BADAŃ LABORATORYJNYCH. Natomiast za pomocą wywiadu medycznego i osłuchania pacjenta możemy mówić jedynie o podejrzeniu zachorowania. Jak więc wpisać w kartę zgonu zakażenie SARS-CoV-2, nie mając dodatniego wyniku takich badań albo ich w ogóle nie przeprowadzając? Na tym moglibyśmy zakończyć, ale warto rozwinąć zagadnienie.

 

Faktem jest, że różne procedury medyczne mają zróżnicowaną wycenę z NFZ. Inne leczenie przecież trzeba zastosować wobec osoby po wypadku, inne u przewlekle chorego neurologicznie, inne w leczeniu onkologicznym, czy po zawale serca. Nie znaczy to przecież, że pacjentowi ze złamaną ręką lekarz wpisze terapię onkologiczną, tylko po to, żeby szpital więcej zarobił.

 

Gdy pojawiła się COVID-19, NFZ również określił stawki za jej leczenie i stosowane procedury – nie ma w tym nic nadzwyczajnego.

 

Jeśli chodzi o ustalanie przyczyny zgonu, zasady zostały uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Jak wynika z wytycznych Polskiego Związku Higieny, dotyczących kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19, lekarz orzekający o zgonie i jego przyczynie wypełnia punkt 18 karty zgonu, czyli przedstawia łańcuch zdarzeń prowadzących do śmierci.

 

Pamiętajmy, że NFZ rozliczając procedury medyczne, ma także prawo do kontroli. Nie można wykazać COVID-19 – ani jako przyczyny zgonu, ani nawet w zastosowanych procedurach leczenia – nie mając wyników badań laboratoryjnych.

 

Pragnę jeszcze raz stanowczo podkreślić, że nie jest nam nic wiadomo o jakimkolwiek dofinansowaniu otrzymywanym za pacjentów chorych na COVID-19. Nie ma też polecenia ze strony dyrekcji, aby wpisywać zakażenie koronawirusem w karty zgonu, aby rzekome finansowanie otrzymać.

 

Paweł Bugirap.o. rzecznik prasowy
Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu”

W tej sprawie wypowiedział się również SPZOZ w Hajnówce.

„Szanowni Państwo,

 

w przypadku zgonu pacjenta, personel lekarski naszego Szpitala wpisuje do karty zgonu trzy rozpoznania przyczyn zgonów, które są postawione na podstawie obserwacji klinicznej i postępowania diagnostycznego przeprowadzonego przed śmiercią pacjenta.

 

Jeśli lekarz postawi rozpoznanie COVID-19 i będzie to jedna z trzech przyczyn zgonu pacjenta, rozpoznanie to zostaje wpisane do karty zgonu. Samo wpisanie rozpoznania COVID-19 do karty zgonu nie skutkuje jakimkolwiek dofinansowaniem.

Zasady finansowania hospitalizacji “covidowych” są jasno określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z poważaniem,

Tomasz Musiuk
Z-ca Dyrektora Lecznictwa
SPZOZ w Hajnówce”

Poinformowano nas również, iż w żadnym przypadku karta zgonu nie jest dokumentem do rozliczeń w NFZ.

„Witam,

w naszej placówce hospitalizujemy pacjentów z potwierdzonym laboratoryjnie wynikiem PCR w kierunku SARS-COV-2, tak że nie ma możliwości wypisywania kart zgonu bez weryfikacji laboratoryjnej, jest to łatwe do sprawdzenia bo w dokumentacji pacjenta zawsze jest obecny wynik badania w kierunku COVID-19.

Informuję również iż karta zgonu nie jest dokumentem do rozliczeń w NFZ.

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej
d/s Lecznictwa
lek. med. Waldemar Weryński”

WSOZ w Bydgoszczy również jasno zaznaczył zasady rozliczania pacjentów z COVID-19 i fakt, iż żaden zgon nie wiąże się z dodatkowymi środkami dla szpitala.

„Szpital nie dostaje żadnej finansowej rekompensaty za zgon z powodu COVID-19 ani też za zgon z powodu  każdej  innej choroby.

Szpital finansowany jest przez NFZ a ten płaci za leczenie – czyli wykonanie konkretnych procedur oraz stan gotowości.”

Podsumowanie

Teoria jakoby szpitale były dodatkowo opłacane w zależności od rodzaju wpisu w karcie zgonu pacjenta jest całkowicie fałszywa. Stawki za leczenie pacjentów z COVID-19 są jawne i na bieżąco aktualizowane przez Prezesa NFZ i nie odbiegają znacząco od standardowych kosztów leczenia. Oskarżenia wobec lekarzy i szpitali uznajemy za bezpodstawne i wyjątkowo krzywdzące wobec zaangażowania medyków w niesienie pomocy chorym na COVID-19.

Źródła

NFZ: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-162018dsm,6735.html, https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1402020dsoz,7231.html

NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4821466/

UoC https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/impact-of-mechanical-ventilation-on-the-daily-costs-of-icu-care-a-systematic-review-and-meta-regression/1E26FB296072A17326DFCCC5A0B4CFA1

Mat własne / Oświadczenia szpitali

Zdjęcie poglądowe Gerd Altmann z Pixabay

Komentarze

Analityk, w Fakenews.pl od maja 2020. Zajmuje się wywiadem jawnoźródłowym i analizą informacji w bezpieczeństwie międzynarodowym. Zaangażowany w projekty dotyczące dezinformacji, ekstremizmu politycznego i wojny informacyjnej. Prywatnie miłośnik dalekich wypraw z plecakiem i leśnych wędrówek. Email: mpawela(at)fakenews.pl