Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Teresa Garland – samozwańcza Prezydent Rzeczypospolitej Polski. Analiza

Teresa Garland – samozwańcza Prezydent Rzeczypospolitej Polski. Analiza

Teresa Garland to samozwańcza „Prezydent Elektorska Rzeczypospolitej Polski”. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych – co kilka dni publikuje orędzia, wezwania czy dekrety. Jej najnowszy materiał to „Memorandum ws Prawa Naturalnego i Społecznego Think tanku” z 15 marca 2023 roku. Media głównego nurtu zainteresowały się szerzej Teresą Garland w 2020 roku, kiedy to dokonała zaprzysiężenia na Prezydenta Tymczasowej Rady Stanu. Jej aktywność polityczna jest jednak dużo dłuższa – sięga 2015 roku. Chociaż u większości odbiorców działalność Garland wzbudza raczej politowanie, to dla pewnych środowisk jest symbolem walki o suwerenność Polski. W artykule prześledzimy dokładniej jej aktywność, wygłaszane poglądy i powiązania polityczne, także te z Kremlem.

Notka biograficzna

Teresa Garland urodziła się w 1972 roku w konserwatywnej rodzinie z klasy ludowej. Jak można przeczytać w jej CV, ukończyła Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. Sama przedstawia się jako „niezrealizowana twórczo i artystycznie” projektantka mody. Twierdzi, że polityką zaczęła zajmować się z konieczności:

(…) nie mogąc się pogodzić z dyskryminacją Polaków i blokowaniu w sferze dostępu do pracy i działalności gospodarczej poprzez nadmiernie wysoką obowiązkową stawkę ZUSu. Taka sytuacja uniemożliwia człowiekowi realizację jego życiowych celów, talentów i blokuje człowiekowi jego naturalne prawo do życia, do rozwoju, do samorealizacji, do osiągnięcia szczęścia.

Uwaga: w artykule zachowano oryginalną pisownię tytułów artykułów oraz materiałów wideo Teresy Garland

KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 2015

Aktywność polityczna Teresy Garland rozpoczyna się od wzięcia udziału w wyborach do Sejmu z ramienia Komitetu Wyborczego „Szczęść Boże” Grzegorza Brauna (okręg 13, lista nr 14) z miejsca 6. Garland startowała z hasłem „My to obalimy!”, jednak nie uzyskała mandatu, a sam komitet wyborczy, z którego startowała, nie przekroczył progu wyborczego. W okresie aktywności związanej z KKW „Szczęść Boże” opublikowała swój pierwszy tekst polityczny. Miało to miejsce 15 października 2015 roku. Było to „Przesłanie do wszystkich polskich studentów!”, w którym znajdziemy odwołania do religii katolickiej i idei nacjonalistycznych oraz propagowanie idei oddolnej samoorganizacji politycznej.

Akademia Polityczna 2015–2020

Obecnie niedostępna już strona Akademia Polityczna zawierała wykładnię rzeczywistości społecznej według Teresy Garland. Trudno w sposób jednoznaczny określić rodzaj treści publikowanych przez autorkę na łamach Akademii Politycznej. Niektóre z nich przybierały formę dość specyficznych komentarzy dotyczących wydarzeń z życia politycznego i społecznego, inne z kolei były rodzajem manifestu politycznego. Jak twierdzi sama Teresa Garland, strona zawierała 642 artykuły, które publikowała w latach 2015–2020. Według Garland strona została jednak usunięta bez jej zgody i wiedzy.

Teresa Garland / Akademia Polityczna
akademiapolityczna.wordpress.com

Tym, co wydaje się szczególnie istotne po lekturze tekstów z Akademii Politycznej, jest możliwość zrekonstruowania ówczesnych poglądów politycznych i społecznych autorki oraz jej przecięć politycznych. Tekst „CZY TO BANKSTERZY CHCĄ INTRONIZACJI CHRYSTUSA NA KRÓLA WSZECHŚWIATA ZAMIAST NA KRÓLA POLSKI?” opublikowany 3 marca 2016 roku (będący najwcześniejszym zarchiwizowanym tekstem) jest komentarzem do zaplanowanego na 18 listopada 2016 roku przez Episkopat Polski Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

 Akademia Polityczna
Źródło: Akademia Polityczna

W celu przedstawienia głównej myśli zawartej w tym komentarzu przytoczmy pierwsze zdania tekstu:

Z ogólnodostępnych informacji wynika, że zamiast intronizacji CHRYSTUSA na Króla POLSKI, ryzykujemy zgubną? dla nas intronizację zastępczą tj. Intronizację CHRYSTUSA na Króla WSZECHŚWIATA. Już nawet we wszelkich doniesieniach prasowych nie dodaje się w ogóle na jakiego króla będziemy intronizować Chrystusa. Pisze się „intronizacja Chrystusa na Króla” ale często nie dodaje się na jakiego. Jeśli już ktoś poszpera, to znajdzie że Chrystus najprawdopodobniej będzie intronizowany w Polsce na Króla WSZECHŚWIATA, a nie na Króla POLSKI! Czy znów polegniemy i ciemny naród polski po raz kolejny da się oszukać?  Bo nie wie jakie konkretne konsekwencje może mieć ta subtelna zmiana?

Według Teresy Garland akt zaplanowany przez Episkopat Polski jest wyrazem spisku przeciwko Polsce oraz narodowi polskiemu, za który odpowiedzialni są enigmatyczni banksterzy:

Nic się nie dzieje bez przyczyny. Kto więc stoi za zmianą: intronizacji Chrystusa na Króla Wszechświata ZAMIAST na Króla Polski? Moim skromnym zdaniem: LICHWA I BANKSTERZY!

Wpis ten jest wyrazem powszechnej narracji powielanej przez zwolenników teorii spiskowych, mówiącej o ukrytych działaniach banksterów dążących do przejęcia władzy politycznej i społecznej. To, co szczególnie istotne, to przywołanie przez autorkę słów Stanisława Małkowskiego, które ten wygłosił na pierwszym zlocie Pobudki.

Pobudka to założona w 2015 roku przez Grzegorza Brauna organizacja określająca się jako patriotyczna, wolnościowa, katolicka i narodowa. Jej podstawowe hasło brzmi: KOŚCIÓŁ-SZKOŁA-STRZELNICA-MENNICA. Pobudka – jak czytamy na oficjalnej stronie – jest organizacją ściśle ideologiczną, której celem jest propagowanie wartości i idei, których uosobieniem jest postać Grzegorza Brauna. Celem wyjaśnienia przywołajmy treść oficjalnego komunikatu prasowego opublikowanego przez Konferencję Episkopatu Polski z 15 września 2016 roku:

Ogłaszanie Chrystusa Królem Polski byłoby aktem politycznym i oznaczałoby pomniejszenie Jego godności i ograniczenie Jego posłannictwa, Jego panowania i władzy.

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że akt ten miał charakter religijny, nie zaś polityczny – jak twierdziła Teresa Garland. Tekst „ŻĄDAJMY TRYBUNAŁU DLA ZŁODZIEI A NIE OBCYCH WOJSK DO PILNOWANIA ICH ŁUPÓW!” opublikowany 12 marca 2016 roku jest komentarzem dotyczącym procesu przemiany ustrojowej po 1989 roku. Według Teresy Garland państwo i społeczeństwo polskie były niszczone przez małą grupę bliżej nieokreślonych przedstawicieli elit, co w końcu doprowadziło do degradacji państwa:

(…) WRODZY NAM LUDZIE – GARSTKA ludzi bez skrupułów, bez żadnych hamulców etycznych ani moralnych, paradoksalnie określanych jako „najwyższej klasy światowych ekspertów od finansów i od prawa”, doprowadziła do zniszczenia i unicestwienia nasz kraj (…).

Ponadto Garland twierdzi, że rzeczywistym celem obecności wojsk NATO na terenie Polski była ochrona tejże elity. Co ciekawe, wśród państw, którym nie ufa, Garland wymienia m.in. Rosję. We wpisie o wszystko mówiącym tytule „STOP CHEMITRAILS NATO! SZCZYT W WARSZAWIE!” z 24 marca 2016 roku Teresa Garland zwraca się do Ministra Obrony Narodowej, aby jak najszybciej zajął się kwestią smug na niebie. O hipotezie chemtrails pisaliśmy szerzej w tym artykule.

Opublikowany 28 marca 2016 roku wpisCZY ZA ZAMACHEM SMOLEŃSKIM STOI ANGLIA, IZRAEL, NIEMCY, ROSJA I SŁUŻBY SPECJALNE DZIAŁAJĄCE W POLSCE? I CO DALEJ?” jest wykładnią historii alternatywnej. Teresa Garland przedstawia spiskową wersję wydarzeń nie tylko w odniesieniu do katastrofy Tu-154 w Smoleńsku, ale także m.in. Zbrodni Katyńskiej, Powstania Listopadowego, procesu powstawania II RP czy transformacji ustrojowej z 1989 roku. W swoich analizach Garland powołuje się m.in. na wykłady Grzegorza Brauna czy Józefa Kosseckiego (narodowo-katolicki, antyunijny autor o mocno spiskowym ukierunkowaniu).

CZY ZA ZAMACHEM SMOLEŃSKIM STOI ANGLIA, IZRAEL, NIEMCY, ROSJA I SŁUŻBY SPECJALNE DZIAŁAJĄCE W POLSCE? I CO DALEJ?
Źródło: Youtube

W tym miejscu należy przywołać dwa cytaty, które są szczególnie istotne z dzisiejszej perspektywy:

Nasz rząd, powinien w tej kwestii przedsięwziąć konkretne kroki. Należy się skupić na głównych podejrzanych: Anglia, Niemcy, Rosja, Izrael …i na POLSKICH SŁUŻBACH które nie wykryły? spisku. Być może zadziałali oni wszyscy razem. Do wymienionych wyżej krajów trzeba natychmiast zastosować zasadę OGRANICZONEGO ZAUFANIA. Powinniśmy z tymi krajami utrzymywać stosunki dyplomatyczne, ale jak najszybciej ograniczyć je do minimum.

oraz:

Z drugiej strony należy szybko i sprawnie tworzyć nowe sojusze np. z państwami: Białoruś, Szwecja, Chiny, Węgry, Czechy, Słowacja, byłe republiki radzieckie, których suwerenności zagraża Rosja, Ukraina, Francja, Hiszpania, kraje ameryki środkowej, i innymi których celem NIE JEST POZBAWIENIE NAS SUWERENNOŚCI I NASZYCH ZIEM.

W tekście “Info o NBP! Zapoznaj się i podaj dalej! CZ.4 CZY NARODOWY BANK POLSKI JEST NICZYJ?!” z 9 października 2016 roku Garland przedstawia powiązania Narodowego Banku Polskiego z rodziną Rothschildów, którą opisuje takimi określeniami jak banksterzy czy lichwiarze. Również w tym tekście znajdziemy odwołania do Grzegorza Brauna, jak i do antysemickiego, spiskowego tekstu opublikowanego na łamach serwisu internetowego Klub Inteligencji Polskiej. Antysemicka, spiskowa narracja dotycząca rodziny Rothschildów jest jedną z najpopularniejszych historii wśród zwolenników teorii spiskowych i alternatywnej wizji rzeczywistości. Co ciekawe, również ten tekst ma charakter antyrosyjski. Garland łączy teorię spiskową mówiącą o banksterach z ówczesną polityką Rosji:

Na marginesie: Trzeba by się zastanowić, czy u nas takim banksterskim działaniem nie była przypadkiem katastrofa smoleńska??!!! Czy przypadkiem rosyjski prezydent Putin nie ukrywa niewygodnych dla banksterów faktów związanych z tą katastrofą?? Może to dlatego banksterzy tak usilnie dążą do wojny z Rosją???  Albo czy aby przypadkiem Rosja nie była wspólnikiem banksterów w tym tragicznym akcie mordu na polskiej elicie politycznej w zamian np. za obietnicę banksterów że nie będą tykać Rosji???!!  Wiadomo że w 2009 roku było spotkanie i rozmowy pomiędzy Rosją a Izraelem…

Wśród innych zarchiwizowanych tekstów znajdziemy antyuchodźcze, antysemickie i ksenofobiczne narracje, jak również powielane teorie spiskowe dotyczące GMO i odwołania do NWO. W publikacjach znajdziemy odniesienia m.in. do wPolityce, Codziennika24 czy Antykomunisty.

Szczególnie interesujący jest tekst opublikowany 20 lipca 2018 o tytule „Czy już wkrótce BOMBA ATOMOWA spadnie na Warszawę z powodu grzechu zaniechania Prezydenta DUDY i PISu?”. Tło do wywodu politycznego stanowiła wizja senna autorki. Jak sama twierdzi:

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie moje osobiste wewnętrzne przeżycie z dzisiaj rano tj. 20 lipca 2018r. Byłam w półśnie kiedy nagle poczułam niepokój w sercu i ogromny smutek a następnie przyszła do mnie informacja: „Wkrótce na Warszawę spadnie bomba atomowa jeśli PIS i Prezydent Duda nie wprowadzą naturalnego prawa boskiego”.

W tym tekście Garland kolejny raz wymienia Rosję jako potencjalne zagrożenie dla Polski i narodu polskiego. Tym razem jest to zagrożenie zagładą. Warto jeszcze dodać wzmiankę o Rosji w tekście „Spółki WŁAŚCICIELSKO-PRACOWNICZE kolejnym BANKSTERSKIM SZWINDLEM i grabieżą WŁASNOŚCI POLAKÓW?!” z 28 lipca 2018 roku. W tym artykule Rosja zostaje wspomniana jako stały współpracownik izraelskich banksterów. Ostatnie zarchiwizowane wpisy Teresy Garland opublikowane na stronie Akademii Politycznej dotyczą „tymczasowej rady stanu” (która zostanie omówiona w dalszej części tekstu).

SEDNO 2016–2019

Jednym z kanałów na platformie YouTube, który publikował materiały Teresy Garland, jest SEDNO. Nagrania udostępniane na kanale stanowiły zapis wideo wystąpień Garland, których treści w formie tekstowej były dostępne na stronie Akademii Politycznej. Dzięki temu możliwa jest analiza treści, które nie zostały zarchiwizowane przez Internet Archive.

Pierwszy materiał opublikowany 4 września 2016 roku „BANKIERZY CZYLI FAŁSZERZE PIENIĘDZY KONTRA KOŚCIÓŁ KATOLICKI ” powiela spiskowe narracje mówiące o bliżej nieokreślonej grupie „żydowskich banksterów i lichwiarzy”, którzy próbują przejąć szeroko rozumianą władzę. Co ciekawe, w tym materiale Teresa Garland rozszerzyła narracje o wątek instytucji kościoła katolickiego jako źródła podstawowych praw moralnych i wartości. Według niej instytucji tej zagrażają wspomniani bankierzy.

6 września 2016 roku opublikowano film „Polska racja stanu czyli kto nami steruje i w czyim interesie”, w którym Teresa Garland prezentuje myśl Józefa Kosseckiego. Jest to autor budzący duże kontrowersje. Kossecki w swoich tekstach i wystąpieniach podejmował tematy związane z cybernetyką społeczną (której status naukowości pozostaje niejasny) i teoriami sterowania społecznego. W 2015 roku założył Narodową Agencję Informacyjną, ośrodek cybernetycznej myśli narodowo-katolickiej.

Wśród materiałów publikowanych przez Narodową Agencję Informacyjną znajdziemy próby analizy rzeczywistości z wykorzystywaniem wątpliwej jakości metod, narracje antysemickie, ksenofobiczne, pato-katolickie, powielające teorie spiskowe czy nacjonalistyczne. Sam Kossecki jest także twórcą pojęcia nacjokratyzmu, czyli nacjonalizmu naukowego. Wiele z jego tekstów można określić mianem pseudonaukowej wiedzy alternatywnej, jak na przykład utożsamianie Unii Europejskiej z ideami III Rzeszy.

Kossecki budzi także wiele kontrowersji ze względu na swoje doświadczenia biograficzne i współpracę z aparatem represji w PRLu, co dokładnie opisuje Sławomir Cenckiewicz w artykule „Endekoesbecja. Dezintegracja Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w latach 1982–1986” oraz prof. Andrzej Friszke w jednym z wywiadów dla Rzeczpospolitej.

W tym miejscu warto dodać, że na stronie głównej Instytutu Cybernetycznych Analiz Strategicznych, który odwołuje się do myśli i twórczości Józefa Kosseckiego, umieszczono kanał Telegrama K8D Plus 总结政策 (w wolnym tłumaczeniu: Podsumowanie K8D Plus).

K8D Plus
K8D Plus

Jest to kanał, na którym publikowane są w szczególności prochińskie i prorosyjskie oraz antyzachodnie treści – zgodne z obecnie realizowaną polityką Chińskiej Republiki Ludowej. Co więcej, treści te są przesycone odniesieniami i symbolami antysemickimi i ksenofobicznymi:

K8D Plus
Źródło: Telegram

Warto wspomnieć film „APEL! Szturmujmy biblioteki! Odbijmy je lewakom!” opublikowany 8 września 2016. Ten materiał także można opisać mianem manifestu politycznego, jednak tym razem manifestacja myśli doprowadziła do bezpośredniego działania politycznego – listu otwartego do ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz Teresy Garland pod listem podpisał się także m.in. Legion św. Ekspedyta (organizacja radykalno-narodowo-katolicka) oraz Fides Polska (organizacja polityczna). Główną ideą zawartą w liście jest potrzeba transformacji instytucji biblioteki publicznej w instytucję aparatu ideologicznego państwa:

Nie wystarczy wyłożyć do bibliotek w/w literatury. MEN powinien zamówić na KULu krótkie szkolenia bibliotekarzy by umieli doradzić bardziej wyrobionym czytelnikom tę lekturę, jeśli poszukują głębszej wiedzy. Powinni znać podstawową różnicę pomiędzy ideologią lewicową a nauką chrześcijańską w dziedzinie filozofii która jest królową nauk, ale ma też swoje nienaukowe imitacje.

Transformacja ta miałaby dokonać się nie tylko poprzez wymianę dostępnych w bibliotekach książek, ale także poprzez uczynienie z pracowników bibliotek agitatorów ideologicznych:

Każdy Urząd w większym mieście powinien prenumerować choć jeden egzemplarz Roczników Filozoficznych lub Ethosu. Powinien być wymóg czytania tej prasy przez szczeble dyrektorskie i kierownicze, tak jak kiedyś na półkach dyrektorów stały dzieła Marksa, Engelsa i Lenina. Nie wystarczy pokazywać się w Radiu Maryja i bić pianę co każda dojarka ze wsi słyszy i często sygnalizuje na antenie.

Wśród literatury, która według autorów listu powinna znaleźć się w każdej bibliotece, znajdziemy m.in. „Kto tu rządzi” Grzegorza Brauna, „Naukowe podstawy nacjokratyzmu” i „Metacybernetykę” Józefa Kosseckiego czy „Banksterzy – kulisy globalnej zmowy” Janusza Szewczaka. (Odpowiedź ministra Glińskiego można przeczytać tutaj).

24 marca 2017 roku na kanale SEDNO udostępniono nagranie z obrad sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lutego 2017. Podczas obrad komisji Teresa Garland zabrała głos w sprawie chemtrails (od 19:16:50), prezentując jej spiskowy obraz i wzywając polski rząd do rozwiązania tej kwestii.

Jednymi z ostatnich filmów opublikowanych na kanale SEDNO są „Teresa Garland w rozwodzie”, „O prawie cz 1 Teresa Garland Co to jest prawo i jaki powinien być jego cel” oraz „O prawie cz 2 Teresa Garland Co to jest państwo i jaki powinien być jego cel” z 16 kwietnia 2019 roku. Można je opisać jako swoiste skrótowe podsumowanie wizji świata, którą Teresa Garland publikowała na łamach kanału SEDNO oraz strony Akademia Polityczna. Według Garland największym zagrożeniem dla państwa i narodu polskiego jest ogólnoświatowy spisek żydowski i spisek bankstertów. Co więcej, jej zdaniem na terenach Polski i Ukrainy w sekrecie powstaje państwo żydowskie. System prawny państwa polskiego powinien być oparty na prawie boskim, a społeczeństwo powinno być wychowywane według skrajnej ideologii narodowo-katolickiej. Wszystko to „doprawione” teoriami spiskowymi i paranoją społeczno-polityczną.

Stowarzyszenie Lex Naturalis 2018

Jednym z zarejestrowanych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 roku był KW Stowarzyszenie Lex Naturalis. Jego pełnomocnikiem wyborczym została Barbara Łopacińska, pełnomocnikiem finansowym zaś Teresa Garland. 3 września 2018 Stowarzyszenie ogłosiło sześciopunktowy program wyborczy:

  1. Utworzenie Małopolskiego Banku Komunalnego
  2. Samowystarczalność żywnościowa Małopolski
  3. Promowanie spółdzielczości na terenie Małopolski
  4. Aktywizacja zawodowa na terenie Małopolski
  5. Stworzenie rady doradztwa gospodarczego
  6. Badanie nieprawidłowości w reprywatyzacji krakowskich kamienic

Natomiast w spocie z 10 października 2018 roku Teresa Garland postulowała utworzenie równoległej waluty do polskiego złotego, o czym mówiła szerzej w jednym z filmów na kanale SEDNO.

Teresa Garland w Fides Polska
Źródło: Youtube

Na poziomie światopoglądowym ideą, do której odwołują się kandydaci i kandydatki ze Stowarzyszenia Lex Naturalis, jest oparcie systemu prawnego o prawo naturalne. Wykładnię prawa naturalnego Stowarzyszenie opiera na poglądach św. Tomasza z Akwinu, natomiast wizja społeczeństwa, do którego dążą kandydaci i kandydatki, jest analogiczna do tej propagowanej przez organizację Ordo Iuris.

KW Stowarzyszenie Lex Naturalis w wyborach samorządowych w 2018 roku osiągnął symboliczny wynik 0,48% (80 głosów na Teresę Garland) w okręgu nr 2 oraz 0,35% w okręgu nr. 3. Teresa Garland widoczną aktywność w Stowarzyszeniu zakończyła powyborczym filmem opublikowanym 28 października 2018.

Fides Polska 2016–2019

Kolejną organizacją, w której działania była zaangażowana Teresa Garland, była Fides Polska. Jak czytamy na oficjalnej stronie Fidesu:

Fides Polska jest polskim ruchem ludzi ochrzczonych, w odpowiedzi na sygnał dany przez Pana Prezydenta Orbana do tworzenia szerokiej koalicji narodów w obronie cywilizacji chrześcijańskiej. Mamy nadzieję jednoczyć się pod tym hasłem i liczymy  że powstanie też Fides Ukraina, Fides Niemcy, itd. ale zaczynamy od Fides Kraków i wzywamy dzielnice i powiaty do budowy Fides Zwierzyniec, Krowodrza, itd.

Na stronie Fides Polska znajdziemy sześć wpisów Teresy Garland, a wśród nich omawiany wcześniej list do Ministra Glińskiego w sprawie bibliotek, tekst zachwalący film Grzegorza Brauna, przedruk ze strony Akademii Politycznej, relację z mszy świętej oraz dwa najciekawsze: “Rozsyłać!!! List do Narodu Polskiego! Polacy! Czas się zjednoczyć i odebrać władzę okupującym Polskę siłom zła!” z 26 października 2017 roku oraz “Poprzyj! Kontrakt narodowy – nowa polska konstytucja – dość niemieckiej okupacji prawnej w Polsce” z 15 listopada 2016 roku. Jedynym novum w myśli politycznej Garland przedstawionej w tekstach na stronie Fides Polska jest postulat mówiący o społecznej gospodarce rynkowej – co zdaje się być kontynuacją postulatów wyborczych Stowarzyszenia Lex Naturalis.

O wiele ciekawszym treściowo od strony Fides Polska jest kanał na platformie Youtube – Fides Polska TV. Pierwsze z nagrań zostało opublikowane 23 października 2016, ostatnie natomiast 24 grudnia 2022 roku. Choć nie wszystkie filmy odnoszą się do Teresy Garland, to są one spójne ideowo oraz treściowo. Pierwszy samodzielny film na jej kanale został opublikowany 28 września 2018 roku. W materiale Garland przedstawia swoją koncepcję gospodarki, postuluje nacjonalizację wszystkich banków oraz zredefiniowanie systemu pieniądza w państwie (jest to okres wyborów samorządowych 2018).

W filmie “OFERTA Teresa Garland Poznań 23 III 2019r” opublikowanym 16 kwietnia 2019 roku Garland mówi o rozbiciu prawicowych partii, organizacji politycznych i nieformalnych stowarzyszeń. Postuluje stworzenie jednej listy wyborczej i wspólnego programu.

Jednakże najistotniejszym fragmentem nagrania jest zdanie, które pada już w 26 sekundzie:

„ (…) sytuacja jest bez wyjścia i ja osobiście już od bardzo dawna próbowałam lansować taką myśl, że my powinniśmy przejąć władzę bezpośrednio, solidnie się do tego przygotować i przejąć”

Arka Przymierza Narodowego i wybory prezydenckie 2019–2020

9 sierpnia 2019 roku na kanale Fides Polska TV ukazał się film „Katolicy do Arki Wyborczej”, w którym Teresa Garland poinformowała o powstaniu nowej organizacji – Arki Przymierza Narodowego. Jak sama twierdzi, jest to efekt niezaakceptowania jej osoby jako „jedynki” na liście Konfederacji (okręg 13) do Senatu.

Założenia programowe Arki Przymierza Narodowego to uczynienie Polski państwem wyznaniowym, osamotnionym na arenie międzynarodowej, oraz wprowadzenie de facto autorytarnego ustroju. Jak twierdzi sama Garland, program ideowy Arki został zainspirowany przez partię Przymierze Ludowo-Narodowe.

Choć kwestie te nie są opisane bezpośrednio w programie, to na stronie odnajdziemy odniesienia do materiałów archiwalnych z wystąpień publicznych Teresy Garland (i jej środowiska), które powielają teorie spiskowe i nieprawdziwe informacje dotyczące szkodliwości 5G, adopcji polskich dzieci przez osoby LGBT+ czy prawa naturalnego.

Teresa Garland na kanale Janusz Gniewny
Źródło: Youtube

Ostatecznie nie doszło do rejestracji komitetu wyborczego Arki Przymierza Narodowego, a sama Garland nie kandydowała w wyborach 2019.

Podjęła jednak próbę wystartowania w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Jej program składał się z trzech punktów:

  1. Wprowadzenie systemu prezydencko-ludowego – SYSTEM PL, który można porównać do systemu sprawowania władzy w Białorusi.
  2. Program „broń palna plus”, czyli program uzbrajający i militaryzujący społeczeństwo polskie, oparty na idei Jana Grudniewskiego.
  3. Przygotowanie reformy ZUS.

Choć Teresa Garland deklaruje, że jej postulaty polityczne mają na celu większą demokratyzację państwa, to w rzeczywistości byłby to co najmniej duży krok w stronę faszyzacji państwa polskiego. Podobnie jak w przypadku Arki Przymierza Narodowego, i tym razem nie udało się spełnić minimum formalnego do wystartowania w wyborach prezydenckich 2020.

Tymczasowa Rada Stanu i Prezydent Elektorski 2019–2023

„Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” powstała we wrześniu 2019 roku (po wyborach do Sejmu i Senatu). Jest to nieuznawany przez żadną instytucję państwową podmiot założony przez środowisko polityczne Garland. Jak czytamy na stronie (wpis z 10 sierpnia 2022):

Od tamtej pory zostały skasowane przez wrogów Polski i wrogów Narodu Polskiego, dwie strony internetowe Komitetu, na których były publikowane na bieżąco informacje o naszych działaniach. Celem Komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji w Polsce.

18 września 2019 roku opublikowano materiał wideo, w którym Teresa Garland przedstawia koncepcję Tymczasowej Rady Stanu oraz plan przejęcia władzy w Polsce. Jak twierdzi, istnieje możliwość prawna wprowadzania ustaw bezpośrednio, z pominięciem sejmu. Garland zapowiedziała „ograniczenie władzy masonerii, lobbystów i talmudystów” poprzez wprowadzenie kodeksu prawnego opartego na prawie naturalnym, zmianę kodeksu wyborczego oraz wprowadzenie poprawek do konstytucji RP.

27 września 2020 roku w Krakowie wygłosiła expose w związku z zaprzysiężeniem „Prezydenta Tymczasowej Rady Stanu Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” oraz utworzeniem „Narodowego Rządu Polskiego”. Jak sama twierdzi, akt ten został wymuszony przez sytuację społeczno-polityczną w Polsce:

W wyniku terrorystycznych działań medialno-prawno-siłowych na terenie Polski, zarządzanej przez globalistyczne elity tj. dwóch głównych ścierających się ze sobą militarno-polityczno-gospodarczych dwóch bloków geopolitycznych tj. bloku rosyjsko-chińskiego oraz bloku amerykańsko-niemiecko-żydowskiego, zostały odebrane nam Polakom naturalne prawa człowieka i obywatela (…) Celem zarządzanych przez globalistów wielkich bloków geopolitycznych jest doprowadzenie narodu polskiego (…) do całkowitej niewolniczej uległości, bezwzględnego posłuszeństwa oraz (…) tworzenie faszystowsko-kastowych totalitarnych państw policyjnych (…) Dalsze utrzymywanie rządu przy władzy spowoduje rozbiór terytorialny Polski, masową eksterminację Polaków w krótkim czasie.

 

27 września 2020 roku w Krakowie wygłosiła expose w związku z zaprzysiężeniem „Prezydenta Tymczasowej Rady Stanu Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” oraz utworzeniem „Narodowego Rządu Polskiego”.
Źródło: Youtube

W dalszej części wypowiedzi Garland wspomina o chemtrails, depopulacji, czipowaniu obywateli, kontroli i niewolnictwie. Wzywa do ustąpienia ze stanowiska Prezydenta RP, rozwiązania Rządu i zawiązywania gminnych komitetów obywatelskich, które miałyby rządzić według zasad demokracji bezpośredniej.

Warto także wspomnieć, że wystąpienia polityczne Teresy Garland z tego okresu dotyczyły przede wszystkim obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 czy też powielały inne teorie spiskowe oraz miały charakter antyunijny oraz spiskowo-narodowy.

Eseje Polityczne

Garland swoją doktrynę polityczną przedstawiła w dwutomowych „Esejach politycznych” (tom 1, tom 2), opublikowanych w styczniu 2023 roku. Jak czytamy we wprowadzeniu do tomu pierwszego:

Dzieło to jest moją oceną rzeczywistości politycznej jakiej doznałam podczas mojej działalności politycznej w Polsce w latach 2015-2023. Na podstawie moich doświadczeń politycznych opisuję moje przemyślenia i wnioski.

Rozdział drugi tomu pierwszego, zatytułowany „Prawo naturalne czy korporacyjne przemocowe „prawo” Kelsena?”, jest syntezą poprzednich tekstów, wypowiedzi i występów Garland. Jest to amalgamat teorii spiskowych i prawa naturalnego. Jak twierdzi autorka, tylko prawo naturalne oparte na wierze chrześcijańskiej gwarantuje sprawiedliwość, poszanowanie praw człowieka i obywatela.

Teresa Garland, Eseje Polityczne
Źródło: T. Garland, Eseje Polityczne, t. 2

W dalszej części rozdziału Garland stawia dość radykalne tezy mówiące o trwającym procesie depopulacji społeczeństwa polskiego. Proces ten miałby być efektem realizowania planu wprowadzenia założeń NWO. I tak – według Garland – za pomocą „plandemii” w ciągu ostatnich trzech lat w Polsce wymordowano kilkaset tysięcy ludzi, co jej zdaniem jest dopiero początkiem. Następnie Garland stwierdza, że Rząd Światowy przy pomocy WHO, lekarzy, polityków i mediów planuje wprowadzić projekt depopulacji, według założeń którego w Polsce ma pozostać tylko 15 milionów obywateli. Co więcej, szpitale psychiatryczne miałyby pełnić rolę „obozów koncentracyjnych” dla więźniów politycznych i „niepokornych obywateli”.

Kolejna część tomu pierwszego jest w zasadzie zestawem pytań i odpowiedzi skoncentrowanych wokół prawa naturalnego. W tym miejscu warto wspomnieć, że według Garland Polska jest rządzona przez globalistów z wykorzystaniem „przemocowego prawa Kelsena”.

Tom drugi „Esejów Politycznych” jest w zasadzie praktycznym przewodnikiem po projekcie zarządzania państwem Garland. Warto zauważyć, że we fragmencie mającym imitować metrykę wydawniczą pojawia się numer ISBN – nie widnieje on jednak w bazie numerów, więc można go uznać za zabieg czysto kosmetyczny, mający na celu uwiarygodnienie treści.

 

Teresa Garland, Eseje Polityczne
Źródło: T. Garland, Eseje Polityczne, t. 1

Dość zaskakującą treść znajdziemy na końcu tomu pierwszego. Zamieszczono tam skany dokumentów, które opisują sprawę tzw. „Układu Koszalińskiego”. Jak twierdzi Teresa Garland, jest to „świadectwo krzywdy i zła w strukturach państwa polskiego”, które znalazła w pociągu.

 

Teresa Garland, Eseje Polityczne
Źródło: T. Garland, Eseje Polityczne, t. 1

Jak czytamy w tych materiałach, „Układ Koszaliński” jest odpowiedzialny m.in. za „handel ludźmi na organy i do eksperymentów medycznych oraz pranie brudnych pieniędzy”. Narracja mówiąca o handlu ludzkimi organami jest bardzo popularna wśród zwolenników teorii spiskowych, o czym pisaliśmy wielokrotnie na łamach FakeNews.pl, np. tu, tu oraz tu.

Kłopoty z prawem i wizyta Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

21 maja 2022 roku Prokuratura Rejonowa w Wieliczce wystosowała wezwanie do stawiennictwa się w ramach środka zabezpieczającego w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Termin badania wyznaczono na 24 czerwca 2022 roku. Garland nie stawiła się na wezwanie i opublikowała oświadczenie, w którym podaje uzasadnienie swojej decyzji. Jednym z powodów był brak potwierdzenia:

(…) że Prokuratura Rejonowa w Wieliczce jest instytucją państwa polskiego jako autonomicznego, suwerennego, państwa narodowego, chronionego Prawem Międzynarodowym – a nie firmą działającą pod Korporacją Republic of Poland zarejestrowaną w Ameryce – OŚWIADCZAM, że nie podpisywałam żadnej umowy na żadne usługi z Prokuraturą w Wieliczce. Prokuratura Rejonowa w Wieliczce powinna uwierzytelnić się że jest instytucją państwa polskiego jeśli takową jest i potwierdzić jurysdykcję prawną na której się opiera w swoim działaniu.

27 września 2022 roku Teresa Garland została zatrzymana przez policjantów w Skawinie – miejscowości swojego zamieszkania. Jak podaje Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, Garland wezwano na Komisariat Policji w Skawinie celem przesłuchania w charakterze świadka. W trakcie przesłuchania postawiono jej zarzuty z paragrafów 128, 256 i 257 i już jako oskarżoną przekazano do dyspozycji Sądu Rejonowego w Wieliczce. Ten zadecydował o dwumiesięcznym areszcie zapobiegawczym.

W obronie Garland zabrały głos osoby ze środowiska skrajnej prawicy i zwolennicy teorii spiskowych, o czym pisze m.in. „Rebeliantka” czy KR-TV.

Działalność polityczna Teresy Garland nie uszła uwadze służb. 30 listopada 2022 roku została zatrzymana w swoim domu przez agentów ABW, po czym została przewieziona do Szczecina i przekazana do dyspozycji Prokuratury Okręgowej. Przedstawiono jej zarzuty z paragrafów 128 (Zamach na organ konstytucyjny RP), 256 (Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego) i 257 (Rasizm) Kodeksu Karnego. Po postawieniu zarzutów sąd zgodził się na wypuszczenie Teresy Garland z jednoczesnym skierowaniem jej w dniu 20.12.2022 na badania przez biegłych psychiatrów. Po ogłoszeniu postanowienia przez Sąd Okręgowy w Krakowie Teresa Garland wygłosiła krótkie oświadczenie dotyczące treści postanowienia.

Redakcja Fakenews.pl skontaktowała się z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Szczecinie celem ustalenia szczegółów sprawy. Jednak z uwagi na przyjętą taktykę procesową Prokuratura nie udziela informacji na temat prowadzonego śledztwa.

Profil Skarga TV na Facebooku opublikował nagranie z sądowego korytarza, w którym Garland przedstawia opis wydarzeń. Również sama zainteresowana opublikowała oświadczenie w formie materiału wideo, odnosząc się do sprawy. Warto także wspomnieć o zbiórce założonej na stronie Zrzutka.pl, której celem było uzbieranie środków na pomoc prawną w obronie Garland, co oznacza, że nie jest ona osamotniona w swojej aktywności politycznej. 

Teresa Garland - Zbiórka publiczna
Źródło: Zrzutka.pl

Zapis archiwalny wydarzeń można znaleźć na stronie Walka o Prawa Człowieka, gdzie Garland publikuje różne wpisy, skargi i odwołania związane z jej postępowaniami karnymi – choć lekturę tę polecamy raczej zaawansowanym czytelnikom i czytelniczkom.

Teresa Garland a sprawa ukraińska

Od początku działalności politycznej Garland wiele z jej wypowiedzi miało charakter nacjonalistyczny, ksenofobiczny, antysemicki i rasistowski. Znajdują się w nich także narracje antyunijne i odwołujące się do terminów geopolitycznych.

To, co szczególnie istotne w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, to fakt, że w wystąpieniach i tekstach Garland Rosja zawsze była przedstawiana jako wróg i zagrożenie dla narodu polskiego, natomiast Ukraina jako przyjazny naród i partner polityczny (co zaznaczyliśmy pogrubieniem czcionki we wcześniejszych partiach tekstu).

10 grudnia 2021 opublikowano nagranie „Teresa Garland ostrzega przed najazdem wojsk Ukraińskich na Polskę”. W filmie stwierdza:

Wczoraj analizowałam sytuację geopolityczną i doszłam do pewnych wniosków na podstawie otaczającej nas rzeczywistości. Otóż wydedukowałam, że jest jak najbardziej prawdopodobny w ciągu najbliższych dni najazd wojsk ukraińskich na Polskę, od strony południowej w celu jego przejęcia by utworzyć tam państwo Polin (…).

Narracja mówiąca o procesie tworzenia państwa żydowskiego na terenie Polski i Ukrainy nie jest nowa. Jak pisaliśmy wcześniej, Garland mówiła o tym już w 2019 roku. To, co różni te dwie narracje, to fakt, iż w pierwszej wersji Ukraina była przedstawiana jako ofiara spisku oraz sojusznik. W opublikowanym noworocznym materiale wideo Garland życzy, aby nie doszło do planowanego kolejnego rozbioru Polski.

22 grudnia 2021 roku opublikowano film „Teresa Garland Geopolityczne przesłanie strategiczne dla Polski”. W nagraniu stawia tezę, że obecnie jesteśmy na etapie finałowej rozgrywki geopolitycznej pomiędzy blokami niemieckim, żydowsko-amerykańskim oraz rosyjsko-chińskim. Garland twierdzi, że Niemcy chcą utworzyć IV Rzeszę, wykorzystując do tego Unię Europejską, natomiast blok żydowsko-amerykański chce wykorzystać naród polski do niewolniczej pracy na rzecz masońskich korporacji. Jedyną szansą na przetrwanie narodu polskiego oraz chrześcijańskich wartości jest Rosja, która stoi na straży suwerenności narodów. Przypomnijmy tutaj, że pełnoskalowa inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku.

Oświadczenie opublikowane 5 marca 2022 roku jest wezwaniem do zamknięcia granicy polsko-ukraińskiej. Jak twierdzi, fakt przyjmowania przez Polskę uchodźców z Ukrainy jest wykorzystywany przez tzw. Nowy Porządek Świata. Według Garland NWO przeprowadza masową akcję migracji ludzi z państw bliskiego wschodu oraz państw afrykańskich. Celem sterowanej akcji migracyjnej miałoby być doprowadzenie do całkowitej depopulacji narodu polskiego.

11 marca 2022 roku udostępniono nagranie, w którym Teresa Garland przedstawia wizję możliwego ataku atomowego na Polskę. Według niej atak ten ma być odpowiedzią Rosji na bezpośrednie włączenie się Polski w konflikt zbrojny na terenie Ukrainy:

(…) w ten piątek o godzinie 16.00, nielegalny Prezydent RP Andrzej Duda zwołał Zgromadzenie Narodowe. Pretekstem jest świętowanie przynależności Polski do NATO. Celem jednak prawdziwym prawdopodobnie ma być oficjalnie ogłoszone wprowadzenie Polski do wojny z Rosją – będą się godzić na przekazanie Ukrainie polskich samolotów oraz na udostępnienie naszych lotnisk Ukraińcom, co jest równoznaczne z tym, że Polska wg międzynarodowego prawa wchodzi do wojny z Rosją.

W materiale wideo opublikowanym 27 marca 2022 roku Garland przedstawia scenariusz masowych wysiedleń Polaków ze wschodnich terenów Polski. Ponadto twierdzi, że projekt wysiedleń jest realizowany już od 2015 roku, a mieszkańcy tych terenów zostaną wysiedleni pod pretekstem epidemii lub katastrofy humanitarnej. Według Garland mieszkańcy zostaną zmuszeni przez wojsko żydowsko-amerykańsko-ukraińskie do migracji w ramach realizacji projektu „Wołyń+”. Garland wzywa Wojsko Polskie do zamknięcia granicy polsko-ukraińskiej i zatrzymanie „planowanej zbrodni na narodzie polskim”.

4 maja 2022 roku Teresa Garland wygłosiła orędzie, „od którego będą zależeć dalsze nasze [narodu polskiego] losy”. Jak twierdzi, Polsce grozi atak z użyciem broni jądrowej ze strony Rosji z powodu przynależności do NATO (które określa mianem Szatana). Garland wzywa wszystkich Polaków do niestawiania oporu w przypadku agresji militarnej wojsk rosyjskich oraz do bojkotu obecnej władzy. Ponadto stwierdza, że przynależność Polski do NATO nie ma żadnej podstawy prawnej, oraz wzywa do wycofania wszystkich wojsk sojuszu z terytorium Polski. Twierdzi także, że w niedalekiej przyszłości granica Polski z Niemcami zostanie zamknięta oraz że Polska nie dysponuje żadnymi siłami wojskowymi, ponieważ te zostały w całości przekazane Ukrainie. Dlatego też jedyną formą uniknięcia zagłady narodu polskiego jest poddanie się całkowicie władzy rosyjskiej.

„Majowe przesłanie do żołnierzy” opublikowane 21 maja 2022 roku jest w zasadzie nawoływaniem do przeprowadzenia zamachu stanu z udziałem wojska. Garland twierdzi, że władza wojskowa jest skorumpowana i dąży do utworzenia w Polsce dyktatury wojskowej opłacanej przez kanadyjskie i chińskie korporacje. Co więcej, jej zdaniem żołnierze Wojska Polskiego są wysyłani do Ukrainy w ramach akcji destrukcji polskiej armii. Dlatego też wzywa polskich żołnierzy do wsparcia jej inicjatywy zmierzającej do przejęcia władzy w Polsce.

Choć treści głoszone i powielane w materiałach prezentowanych przez Teresę Garland mogą wydawać się co najmniej abstrakcyjne, to chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż nie są one osamotnione. Narracje zestawiające NATO z satanizmem, mówiące o planowanym rozbiorze Polski czy odwołujące się do NWO często pojawiały się w mediach społecznościowych i były udostępnianie przez zwolenników teorii spiskowych. 

Olej w głowie, Telegram
Źródło: Telegram
Anielskie Siostry Jasnowidzki, Telegram
Źródło: Telegram

Anielskie Siostry Jasnowidzki, Telegram

Źródło: Youtube

Co warte podkreślenia, narracje te pojawiały się także w przestrzeniach informacyjnych innych krajów regionu. W tym miejscu odsyłamy do raportów Ukraine War Disinfo Working Group, przy tworzeniu których braliśmy czynny udział (czerwiec, 27 czerwca – 4 lipca, 11-17 lipca, 25-31 lipca oraz maj – listopad 2022). Obecnie powielane przez Teresę Garland narracje związane z wojną w Ukrainie realizują cele prokremlowskiej propagandy bądź potwierdzają zasadność jej tez.

Olej w głowie, Telegram
Źródło: Telegram

Profesjonalizacja przekazu

Na szczególną uwagę zasługuje także forma, jaką przybierały publikowane materiały z wypowiedziami Teresy Garland. Nagrania z okresu sprzed powołania elektorskiego prezydenta tymczasowej rady stanu narodu polskiego, tj. z lat 2015–2020, są nagrane w sposób amatorski, bez przywiązywania wagi do jakości nagranego materiału czy estetyki.

Na szczególną uwagę zasługuje także forma, jaką przybierały publikowane materiały z wypowiedziami Teresy Garland. Nagrania z okresu sprzed powołania elektorskiego prezydenta tymczasowej rady stanu narodu polskiego, tj. z lat 2015–2020, są nagrane w sposób amatorski, bez przywiązywania wagi do jakości nagranego materiału czy estetyki.
Źródło: Youtube

Chociaż w poźniejszych nagraniach zaczęto zwracać uwagę na estetykę miejsca oraz prezencję samej Teresy Garland, to nadal jakość dźwięku pozostawiała wiele do życzenia.

Teresa Garland - YouTube
Źródło: Youtube

Zasadnym jest także postawienie pytania o autorstwo tekstów (przynajmniej części z nich) publikowanych na stronach internetowych Garland. Widać, że są one niespójne co do formy, używanych zwrotów czy też stopnia skomplikowania. Co więcej, w niektórych z tekstów używana jest forma męskoosobowa:

Najwcześniejszym dostępnym filmem, w którego przypadku można mówić o zmianie jakościowej, jest ten opublikowany 13 lutego 2021 roku:

Teresa Garland w sprawie referendum ludowego
Źródło: CDA

Reprezentacja polityczna zwolenników teorii spiskowych

Radykalni zwolennicy teorii spiskowych funkcjonują poza politycznym mainstreamem. Pewnym fenomenem jest postać Grzegorza Brauna (oraz jego środowiska politycznego), który zdaje się powoli wdzierać do dyskursu politycznego. Aktywność polityczną Teresy Garland cechuje radykalizm, agresywność i bezpośredniość. Tym samym kierowana jest ona do najbardziej skrajnej i radykalnej (w swojej wizji świata) grupy odbiorców, która jak dotąd nie miała swojej reprezentacji politycznej. Porównując Grzegorza Brauna z działalnością Teresy Garland, ten pierwszy wydaje się być wywarzonym politykiem.

Nie ma dokładnych danych na temat tego, jaki procent ogółu społeczeństwa wierzy w teorie spiskowe, ponieważ takie wierzenia mogą różnić się w zależności od kraju, kultury i tematu. Jednak badania sugerują, że w niektórych krajach i w niektórych kontekstach teorie spiskowe mogą cieszyć się sporym poparciem społecznym. Na przykład według badania przeprowadzonego przez Pew Research Center w 2019 roku, w Stanach Zjednoczonych 29% respondentów stwierdziło, że wierzy w teorie spiskowe dotyczące zamachów z 11 września 2001 roku. Podobnie badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez YouGov w 2021 roku wykazało, że 21% respondentów wierzy, że rząd brytyjski ukrywa prawdziwą skalę pandemii COVID-19.

Źródło: Statista.com

Wedle badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Polsce głównymi powodami odmowy szczepień przeciwko COVID-19 były wiara w teorie spiskowe (28,6%) oraz dezinformacja (19,22%), natomiast we Francji 27% społeczeństwa zgadza się lub częściowo zgadza się ze stwierdzeniem, że sekretna grupa Iluminati manipuluje globalnym społeczeństwem:

Źródło: Statista

W 2019 roku we Francji przeprowadzono badanie „Conspiracy Watch”, w którym przedstawiono zależność pomiędzy wierzeniem w teorie spiskowe a przywiązaniem do demokracji:

Źródło: Ifop.com

Jak widać, zależność jest niemal liniowa: im większa wiara w teorie spiskowe, tym mniejsze przywiązanie do demokracji.

W jednym z raportów, który publikowaliśmy na łamach FakeNews.pl, wykazaliśmy powiązanie pomiędzy ruchem antyszczepionkowym a rosyjską propagandą. Dlatego też zasadnym jest postawienie pytania o to, do kogo i w jakim celu adresowane są treści prezentowane przez Teresę Garland.

W tym miejscu warto przypomnieć o wydarzeniach z 2021 roku, kiedy to radykalna grupa zwolenników Donalda Trumpa przeprowadziła atak na Kapitol. Wcześniej była to grupa niemająca swojej reprezentacji politycznej, marginalizowana w dyskursie politycznym. Co więcej, takie osoby były często nierozumiane, lekceważone czy wręcz ignorowane przez amerykańskie elity intelektualne. Upodmiotowienie wcześniej biernej politycznie grupy skupiającej osoby o radykalnych poglądach doprowadziło do działania politycznego z bezpośrednim użyciem siły i przemocy.

Atak na Kapitol i Człowiek Bizon

Atak na Kapitol był incydentem, który miał miejsce 6 stycznia 2021 roku. Grupa zwolenników ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, wtargnęła na teren budynku Kapitolu w Waszyngtonie. Atak miał miejsce w trakcie formalnego procesu zatwierdzania wyniku wyborów prezydenckich z 2020 roku, w których zwyciężył Joe Biden.

Stronnicy Trumpa zbierali się w Waszyngtonie, aby protestować przeciwko wynikom wyborów. W trakcie swojego wystąpienia Donald Trump zachęcał swoich zwolenników do „walki” i „nieustępowania”. Po przemówieniu Trumpa grupa jego radyklanych zwolenników podjęła próbę wtargnięcia na teren Kapitolu, co doprowadziło do eskalacji przemocy.

Protestujący przeprowadzili szturm na Kapitol, niszcząc mienie i dewastując pomieszczenia. Policja była zmuszona do użycia gazu łzawiącego i granatów hukowych, aby usunąć protestujących z terenu budynku. W wyniku ataku śmierć poniosło pięć osób, w tym policjant. Przeprowadzony atak wywołał szereg reakcji i słów potępienia zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie.

Atak na Kapitol był spowodowany przez dezinformację i fałszywe informacje, które rozprzestrzeniały się w mediach społecznościowych i w innych źródłach. Wydarzenie to wywołało szereg pytań dotyczących wolności słowa, odpowiedzialności mediów oraz kwestii przemocy w polityce.

Atak zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol, 6.01.2021 (Fot. Manuel Balce Ceneta / AP Photo)

Jednym z głównych symboli tego wydarzenia jest Człowiek Bizon, właściwie Jacob Anthony Chansley. Podczas wydarzeń na Kapitolu był on ubrany w futrzany hełm z rogami oraz w niebieskie dżinsy i skórzane buty, natomiast twarz miał pomalowaną na czerwono-biało-czarno. Chansley określał siebie mianem „szamana” i „wojownika” oraz był jednym z pierwszych protestujących, którzy weszli do Kapitolu. Widziano go także w sali senackiej, siedzącego na krześle przewodniczącego senatu. Po zatrzymaniu przez władze Chansley został oskarżony o szereg przestępstw, w tym o wtargnięcie na teren budynku Kapitolu oraz naruszenie porządku publicznego. Wiele mediów przypisuje mu również istotną rolę w szerzeniu teorii spiskowych i dezinformacji, które skłoniły protestujących do podjęcia działań na terenie Kapitolu.

Podsumowanie

Aktywność polityczną Garland można określić jako ultraprawicową, a jej podstawa ideologiczna oparta jest na przeświadczeniu o globalnym antypolskim spisku. Przekaz ten jest kierowany do konkretnej, radykalnej grupy odbiorców. Garland próbuje burzyć podstawy państwa, nawołuje do przejęcia władzy i odrzucenia obecnej instytucji państwa. W grudniu Garland radykalnie odmieniła swoją narrację dotyczącą Ukrainy i zaczęła powielać prokremlowską dezinformację. Jak pokazała historia ataku na Kapitol w 2021 roku, lekceważenie i ignorowanie przez mainstream polityczny radykalnych grup może doprowadzić do próby zamachu stanu i siłowego przejęcia władzy w państwie. Dlatego też nie można pomijać ani trywializować takich postaci jak Teresa Garland. Wbrew pozorom Garland oraz podobne jej postaci z pola politycznego mogą nieść bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Źródła

Britannica https://www.britannica.com/story/where-do-anti-semitic-conspiracy-theories-about-the-rothschild-family-come-from

Brookings.edu https://www.brookings.edu/blog/techtank/2021/01/11/the-role-of-misinformation-in-trumps-insurrection/

Chicago Tribute https://www.chicagotribune.com/columns/steve-chapman/ct-column-capitol-riot-right-wing-extremism-chapman-20210111-rygjyo7ohzb6ld5pm53ukuwts4-story.html

Fakenews.pl https://fakenews.pl/badania/podsumowanie-dzialan-grupy-roboczej-ukraine-war-disinfo-group/

Fakenews.pl https://fakenews.pl/badania/rosyjska-dezinformacja-w-europie-wschodniej-czerwiec-2022-roku-raport/

Fakenews.pl https://fakenews.pl/badania/rosyjska-dezinformacja-w-europie-wschodniej-od-27-czerwca-do-4-lipca-2022-roku-raport/

Fakenews.pl https://fakenews.pl/badania/rosyjska-dezinformacja-w-europie-wschodniej-od-11-do-17-lipca-2022-roku-raport/

Fakenews.pl https://fakenews.pl/polityka/towarzystwo-czerwonego-krzyza-ukrainy-nie-prowadzilo-ewidencji-dzieci-ze-zdrowymi-organami-w-mariupolu/

Fakenews.pl https://fakenews.pl/spoleczenstwo/nagranie-z-cialem-dziecka-oblozonym-kostkami-lodu-nie-przedstawia-praktyk-zwiazanych-z-handlem-ludzmi/

Fakenews.pl https://fakenews.pl/spoleczenstwo/nie-dziewczynka-na-nagraniu-nie-jest-przygotowywana-do-wyciecia-organow/

Forsal https://forsal.pl/artykuly/1443994,w-co-wierza-antyszczepionkowcy-teorie-spiskowe-czesc-planu-na-depopulacje.html

IFOP https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/02/115960-Pr%C3%A9sentation-version-publi%C3%A9e.pdf

ISBN https://e-isbn.pl/IsbnWeb/

NSA https://nsarchive.gwu.edu/news/foia/2022-01-06/capitol-riot-chronology

Pew Research https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/16/5-facts-about-the-qanon-conspiracy-theories/

PKW https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-krakowie-ii/komitet-wyborczy-stowarzyszenia-lex-naturalis-4259#candidates_stat

Politico https://www.politico.com/news/2021/01/12/right-wing-extremist-social-media-458387

RP https://www.rp.pl/polityka/art8806451-projektantka-mody-formuje-wlasny-rzad-tymczasowy

RPEiS https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20859/1/005%20ROMAN%20W%C3%93JCIK.pdf

Statista https://www.statista.com/statistics/959315/belief-in-conspiracy-theories-in-the-us/

Statista https://www.statista.com/statistics/959315/belief-in-conspiracy-theories-in-the-us/

Komentarze

Socjolog. Interesuje się socjologia psychiatrii, społecznymi mechanizmami władzy oraz nauką o informacji. Lubi muzykę współczesną i eksperymentalną. Psi tata.