Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Kanadyjski polityk ujawnia plan COVID-21? Sprawdzamy.

AFP Factcheck

Internet obiegła informacja, iż jeden z kanadyjskich członków Komitetu Planowania Strategicznego anonimowo opublikował plan COVID-21 na nadchodzącą walkę z SARS-CoV-2. Przeciek pojawił się najpierw na kanadyjskim portalu znanym z szerzenia teorii spiskowych. Przetłumaczona z angielskiego wiadomość dotarła również do Polski.

Teza:
Kanadyjski polityk ujawnia plan COVID-21.

Poniżej zrzut ekranu ze strony The Canadian Report:

 

covid-21
AFP Factcheck

Tak w skrócie wygląda plan COVID-21:

„– Faza wtórnych ograniczeń (lockdown), zaczynając w pierwszej kolejności od miast i rozszerzając je na mniejsze miejscowości – przewidywana realizacja do listopada 2020 r.

– Przyspieszony zakup lub stworzenie miejsc izolacji w każdej prowincji i na każdym terytorium – do grudnia 2020 r.

– Codzienne nowe przypadki Covid-19 przekroczą wydolność systemu testowania, nastąpi wzrost liczby zgonów związanych z koronawirusem – do końca listopada 2020 r.

– Całkowity lockdown (bardziej rygorystyczny niż pierwsza i druga faza – koniec grudnia 2020 r. lub początek stycznia 2021 r.

– Reforma i rozszerzenie programu dla bezrobotnych w celu przejścia na powszechny program dochodu podstawowego – do I kwartału 2021 r.

– Przewidywana mutacja COVID-19 oraz/lub infekcje nowym szczepem wirusa (określanym jako COVID-21) prowadząca do trzeciej fali o znacznie wyższej śmiertelności i wyższym współczynniku zakażenia – do lutego 2021 r.

– Codzienne nowe przypadki hospitalizacji z powodu COVID-21 i zgonów związanych z COVID-19 i COVID-21 przekroczą możliwości placówek medycznych – I i II kwartał 2021 r.

– Kolejny, wzmożony lockdown (trzeci lockdown). Pełne ograniczenia w podróżowaniu (w tym między prowincjami i miastami) – II kwartał 2021 r.

– Przejście wszystkich osób fizycznych do programu powszechnego dochodu podstawowego – połowa drugiego kwartału 2021 r.

– Przewidywane zakłócenia łańcucha dostaw, niedobory zapasów, znaczna niestabilność gospodarcza – koniec drugiego kwartału 2021 r.

– Rozmieszczenie wojska w głównych miastach, a także na wszystkich głównych drogach w celu ustanowienia punktów kontrolnych. Ograniczenia podróżowania i przemieszczania, wsparcie logistyczne odizolowanych okolic – do III kwartału 2021 r.”

Wątpliwości i nieścisłości

Z pewnością nie można całkowicie wykluczyć, iż informacja jest przeciekiem i opublikował ją sygnalista (whistleblower), jednak uznajemy to za bardzo mało prawdopodobne.

Komitet Planowania Strategicznego nie istnieje

Wszelkie komitety robocze są w Kanadzie jawne. Osoba, która napisała wiadomość nie sugeruje również, by Komitet Planowania Strategicznego był tajny. Rzecznik Liberalnej Partii Kanady zaprzeczył jakoby kiedykolwiek istniał Komitet Planowania Strategicznego, na który wielokrotnie powołuje się autor wiadomości.

Wątpliwości budzi źródło wiadomości

Wiadomość wysłano z fałszywego adresu mailowego LPC_leaker@ protonmail.com, co budzi wątpliwości, jednak mogłoby mieć również miejsce w przypadku działania sygnalisty.

Z treści wiadomości wynika jednakże, iż osoba pisząca jest jednym z członków nieistniejącego komitetu. Jak twierdzi, 30% członków nie zgodziło się z narzucanym planem. Wątpliwości budzi zatem anonimowość autora, który mógłby przecież otwarcie poinformować opinię publiczną o swoim sprzeciwie, co byłoby znacznie bardziej wiarygodne i całkowicie skompromitowało partię rządzącą.

Skoro nastąpił otwarty sprzeciw 30% członków Komitetu oznacza to, iż nie byli oni w jakikolwiek sposób bezprawnie uciszani, lub zmuszani do milczenia. W tej sytuacji jedyną drogą do skompromitowania całego planu byłoby jego oficjalne ujawnienie przez opozycyjnych członków Komitetu. To jednak nie nastąpiło. Dziwi również, iż tylko jeden z nich zdecydował się na ujawnienie treści obrad.

Wiadomość nie jest wyciekiem

Nie mamy do czynienia z potajemnym nagraniem obrad czy skanem oficjalnego dokumentu, jak miało to wielokrotnie miejsce w przypadku głośnych skandali. Mimo, iż autor dysponuje całą listą planowanych obostrzeń, nie załączył żadnego oficjalnego, ani roboczego dokumentu na jej poparcie. Nie jest to zatem wyciek informacji, lecz wiadomość od pojedynczej, nieznanej osoby bez żadnego potwierdzenia dowodami.

Podsumowanie

Przecieki od sygnalistów należy traktować poważnie, gdyż często są jedynym narzędziem kontroli działań władzy. W przypadku wiadomości o COVID-21 pojawia się jednak zbyt wiele niewidomych i nieścisłości, by traktować ją poważnie. Rzeczony komitet nie istnieje, autor pozostaje anonimowy, co wydaje się w tym przypadku pozbawione sensu, mimo szerokiego sprzeciwu w komisji informację przekazała tylko jedna osoba, a wiadomość nie jest poparta żadnym dowodem w postaci nagrania, zdjęcia, lub skanu dokumentu. Domniemany przeciek uznajemy w tych okolicznościach za niewiarygodny.

Źródła

AFP Factcheck https://factcheck.afp.com/leak-canada-lockdown-plans-fake
Wikipedia  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygnalista_(demaskator)

Komentarze

Analityk, w Fakenews.pl od maja 2020. Zajmuje się wywiadem jawnoźródłowym i analizą informacji w bezpieczeństwie międzynarodowym. Zaangażowany w projekty dotyczące dezinformacji, ekstremizmu politycznego i wojny informacyjnej. Prywatnie miłośnik dalekich wypraw z plecakiem i leśnych wędrówek. Email: mpawela(at)fakenews.pl