Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Wysokie stężenie bizmutu w Lublinie to efekt opadów deszczów

Wysokie stężenie bizmutu w Lublinie to efekt opadów deszczów

Nad ranem 13 maja doszło do eksplozji w obwodzie chmielnickim w zachodniej Ukrainie. Celem rosyjskiego ataku była infrastruktura krytyczna. W sieci pojawiły się narracje, że zniszczeniu uległ skład “pocisków ze zubożonym uranem”. Dowodem na rzekomą radioaktywną chmurę nadciągającą nad Polskę miały być podwyższone pomiary izotopu bizmutu z 15 maja. W artykule wyjaśniamy, że sytuacja radiacyjna w kraju jest w normie oraz skąd pochodzą wahania poziomu bizmutu w atmosferze.

Teza:
Wysoki poziom bizmutu świadczy o zagrożeniu radioaktywnym
Ballli Marzec o pociskach ze zubożonym uranem
Źródło: Twitter/Balli Marzec/Panasiuk

Bizmut i manipulacja

Piotr Panasiuk, znany z szerzenia rosyjskiej propagandy, w swoim tweetcie umieścił pomiary natężenia promieniowania niektórych izotopów. Na wykresie widoczny jest skok poziomu bizmutu. Informacja ta, w kontekście jego poprzednich postów, miała zasugerować zagrożenie radioaktywną chmurą. Podobna narracja została wyświetlona prawie 60 tysięcy razy.

Panasiuk o bizmucie
Źródło: Twitter/Panasiuk

Wiadomości o możliwym radioaktywnym zagrożeniu zdementowała Państwowa Agencja Atomistyki (PAA), uspakajając, że sytuacja radiacyjna w kraju jest w normie. W komunikacie czytamy również, że czasowe podwyższenie wartości promieniowania jonizującego jest naturalnym efektem opadu deszczu.

PAA o bizmucie

Źródło: PAA

Bizmut a opady deszczu

Jak informują naukowcy z UMCS, wzrost natężenia promieniowania obserwowany 15 maja 2023 to naturalne zjawisko spowodowane opadami deszczu. Bizmut, a konkretnie jego izotop Bi-214, powstaje w wyniku rozpadu unoszącego się z ziemi gazowego radonu. Radon, bezwonny i bezbarwny gaz szlachetny, powstaje w szeregu promieniotwórczym izotopu Uranu U-238. Izotop ten jest dużej części składnikiem zubożonego uranu, wykorzystywanego m.in. w przemyśle zbrojeniowym. Uran jest naturalnym składnikiem gleby oraz skały płonnej, która stanowi zanieczyszczenie spalanego w dużych ilościach węgla kamiennego. Poniższy rysunek przedstawia w całości uranowo-radowy szereg promieniotwórczy.

Bizmut - rozpad od uranu
Źródło: dr Urszula Kaźmierczak

Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi monitoring radioaktywności w powietrzu. Sprawdziliśmy pomiary z początku maja. Wykres natężenia promieniowania charakterystycznych izotopów nanieśliśmy na wykres opadów. Korelacja jest bardzo dobrze widoczna również w poprzednich dniach.

Bizmut - pomiary UMCS
Źródło: UMCS

Dla porównania wybraliśmy wrzesień z 2022 roku, kiedy na początku miesiąca pomiary wskazały wyższy poziom Bi-214 niż niedawno w maju. Również tutaj obserwujemy wspomnianą zależność.

Bizmut - pomiary UMCS
Źródło: UMCS

Dawki promieniowania jądrowego

Jak pisze prof. Paweł Moskal, skutek zatrucia promieniowaniem jądrowym zależy od wydolności konkretnego systemu immunologicznego. Dlatego nie można jednoznacznie określić jednorazowej dawki śmiertelnej. Określa się natomiast dawkę, po której otrzymaniu połowa populacji umiera w ciągu 30 dni. W przypadku człowieka jest to około 3,5 Sv. Sievert to jednostka wyrażająca ilość energii promieniowania pochłoniętą przez żywą tkankę w relacji do skutków biologicznych promieniowania. Jak pokazuje poniższy wykres, moc promieniowania w Lublinie zmierzona 15 maja wyniosła 0,66 µSv/h, była zatem znacząco poniżej granicy anomalnej oraz ponad 5 milionów razy mniejsza od dawki zagrażającej życiu człowieka. Podsumowując, omawiany poziom radioaktywności w maju w Lublinie jest pochodzenia naturalnego i nie stanowi dla nas zagrożenia.

Bizmut - promieniowanie
Źródło: UMCS

Podsumowanie

Prorosyjska propaganda kolejny raz stara się wprowadzić niepokój w naszym kraju. Tym razem dla podparcia swojej tezy o nieprawdziwym zagrożeniu radioaktywną chmurą posłużyła się naturalnym zjawiskiem fizycznym. Podwyższony poziom izotopu Bizmutu Bi-214 jest efektem opadów atmosferycznych i nie świadczy o szkodliwym dla zdrowia promieniowaniu po wybuchu w Ukrainie.

Źródła

PPA: Uwaga na dezinformację – sytuacja radiacyjna w kraju jest w normie

UMCS: Wzrost natężenia promieniowania – wyjaśnienie

dr Urszula Kaźmierczak: Wyznaczanie promieniowania radonu

prof. Paweł Moskal: Dawki promieniowania jądrowego

Polsat News: Ukraina: Atak Rosjan. Wybuchy w obwodzie chmielnickim

Komentarze

Absolwent Telekomunikacji i Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej. Zawodowo zajmuje się technologią 5G. Zainteresowania: podróże, literatura faktu i kuchnia orientalna. Uczulony na błędy językowe. Email: pcymbor(at)fakenews.pl