Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Czy burmistrzyni Chicago nie udziela wywiadów białym osobom? Sprawdzamy

Czy burmistrzyni Chicago nie udziela wywiadów białym osobom? Sprawdzamy

W ciągu ostatni dni w mediach społecznościowych pojawiały się wpisy i artykuły o tym, że Lori Lightfoot, burmistrzyni Chicago, całkowicie odmawia udzielania wywiadów osobom o białym kolorze skóry. Prawda jednak nie wygląda tak sensacyjnie, jak nagłówki w niektórych mediach.

Sprawę wyjaśniał już portal Snopes.

Teza:
Lori Lightfoot, burmistrzyni Chicago, wcale nie udziela wywiadów osobom o białym kolorze skóry.
Nasza ocena:

Co jest fałszem?

Nieprawdą jest, że burmistrzyni w ogóle odmawia udzielania wywiadów osobom białym. Sytuacja dotyczyła tylko wywiadów indywidualnych i tylko przez jeden dzień.

Co jest prawdą?

Lori Lightfoot w dniu drugiej rocznicy swojego wyboru na burmistrzynię Chicago, postanowiła udzielać wywiadów jeden na jeden tylko osobom nie białym.

Decyzja ta wywołała ogromne oburzenie wśród amerykańskich konserwatystów. Tucker Carlson na antenie Fox News przyrównał działania Lori Lightfoot do nazizmu. W Polsce również sporo osób udostępniało krzykliwe nagłówki bez dokładnego zapoznania się z całą sprawą.

burmistrzyni-chicago-1
Źródło: twitter.com

Skąd taka decyzja?

Lori Lightfood jest pierwszą czarnoskórą kobietą i pierwszą osobą otwarcie homoseksualną, która pełni funkcję burmistrzyni Chicago. 19.05.2021 roku napisała list do prasy, w którym tłumaczyła swoją decyzję. Wyjaśniła, że chodzi tylko i wyłącznie o indywidualne wywiady przeprowadzane jednego dnia. W dalszej części prezentowała swój pogląd na całą sprawę.

“I have been struck since my first day on the campaign trail back in 2018 by the overwhelming whiteness and maleness of Chicago media outlets, editorial boards, the political press corps, and yes, the City Hall press corps specifically. (…) Diversity matters and without it, how can you as the media truly speak to the needs and interests of the diverse and nuanced constituency you claim to serve until you do the work necessary to reflect that constituency.”

Tłumaczenie:

“Od pierwszego dnia na szlaku kampanii w 2018 roku uderzyła mnie przytłaczająca biel i męskość chicagowskich mediów, redakcji, środowiska prasy politycznej i tak, w szczególności korpusu prasowego ratusza. (…) Różnorodność ma znaczenie i bez niej, jak możesz, jako media, naprawdę mówić o potrzebach i interesach zróżnicowanego i zniuansowanego okręgu wyborczego, któremu rzekomo służysz, dopóki nie wykonasz pracy niezbędnej do odzwierciedlenia tego okręgu.”

Burmistrzyni wypowiedziała się również na Twitterze, podsumowując swoje stanowisko dotyczące tego tematu.

“I ran to break up the status quo that was failing so many. That isn’t just in City Hall. It’s a shame that in 2021, the City Hall press corps is overwhelmingly White in a city where more than half of the city identifies as Black, Latino, AAPI or Native American.”

Tłumaczenie:

“Startowałam w wyborach, aby zerwać ze status quo, które zawiodło tak wielu. Nie tylko w ratuszu. Szkoda, że w 2021 roku korpus prasowy ratusza jest w przeważającej mierze biały, w mieście, w którym ponad połowa osób identyfikuje się jako Czarni, Latynosi, AAPI (społeczność pochodzenia azjatyckiego i wysp pacyficznych – przyp. red.) lub rdzenni Amerykanie.”

Reakcje

Decyzja burmistrzyni Chicago spotkała się z bardzo krytycznym odzewem ze strony środowisk konserwatywnych w USA. Oprócz wspomnianego wcześniej Tuckera Carlsona, również konserwatywny pisarz, Dinesh D’Souza ocenił negatywnie podejście Lori Lightfoot. Dziennikarz latynoskiego pochodzenia, pracujący dla Chicago Tribune, Gregory Pratt również skrytykował podejście burmistrzyni. Dostał on pozwolenie na wywiad, jednak gdy jego prośba o dopuszczenie wszystkich dziennikarzy do rozmowy spotkała się z decyzją odmowną, zrezygnował z udziału w wydarzeniu.

Całą sprawę skomentowało również National Association of Black Journalists (NABJ – Narodowe Stowarzyszenie Czarnych Dziennikarzy – tłum. red.) w swoim oświadczeniu. Stowarzyszenie zwraca w nim uwagę, że kwestie podnoszone przez burmistrzynię są niezwykle ważne, chociaż sposób ich prezentacji wzbudza pewne wątpliwości.

“While the mayor has every right to decide how her press efforts will be handled on her anniversary, we must state again, for the record, that NABJ’s history of advocacy does not support excluding any bona fide journalists from one-on-one interviews with newsmakers, even if it is for one day and in support of activism. We have members from all races and backgrounds and diversity, equity and inclusion must be universal. However, the mayor is right in pointing to the fact that Black and Brown journalists have been quietly excluded from a number of access points over the years. We know first hand it is painful and unhealthy for our communities.”

Tłumaczenie:

“Podczas gdy burmistrzyni ma pełne prawo decydować o tym, jak jej wysiłki prasowe zostaną potraktowane w jej rocznicę, musimy ponownie stwierdzić, dla porządku, że historia rzecznictwa NABJ nie popiera wykluczania jakichkolwiek dziennikarzy w dobrej wierze z wywiadów indywidualnych, nawet jeśli jest to na jeden dzień i w celu wsparcia aktywizmu. Mamy członków ze wszystkich ras i środowisk, a różnorodność, równość i integracja muszą być uniwersalne. Jednak burmistrzyni ma rację, wskazując na fakt, że czarnoskórzy dziennikarze byli przez lata po cichu wyłączani z wielu punktów dostępu. Wiemy z pierwszej ręki, że jest to bolesne i niezdrowe dla naszych społeczności.”

Czy problem naprawdę istnieje?

Jak zauważył portal Snopes, zgodnie z badaniami Pew Research Center różnorodność wśród zawodów związanych z prasą w USA, jest mniejsza, niż w wielu innych branżach. Aż 77% ludzi pracujących jako reporterzy, redaktorzy, fotografowie i kamerzyści z branży prasowej, radiowo-telewizyjnej i wydawnictw internetowych to osoby białe, nie latynoskiego pochodzenia. W ogólnej populacji pracowników w USA, ta sama grupa etniczna stanowi 65% ogółu zatrudnionych.

burmistrzyni-chicago-2
Źródło: Pew Research Center

Podsumowanie

Jak pokazują badania, problem dotyczący słabej reprezentacji osób nie białych wśród dziennikarzy rzeczywiście występuje. Pytanie czy wykluczanie kogokolwiek z dziennikarskiego grona, nawet na jeden dzień jest działaniem produktywnym, a nie pogłębiającym podziały. Specyfika i dynamika amerykańskiego społeczeństwa jest znacząco inna niż w naszym kraju, dlatego powinniśmy szczególnie uważnie podawać tego typu informacje zza oceanu, aby nie pogłębiać chaosu informacyjnego dotyczącego sytuacji rasowej w USA.

Źródła

Snopes: https://www.snopes.com/fact-check/lori-lightfoot-interviews-white-journalists/

Pew Research Center: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/11/02/newsroom-employees-are-less-diverse-than-u-s-workers-overall/

NABJ: https://nabjonline.org/blog/a-statement-from-the-nabj-board-on-mayor-lightfoots-message-to-the-media/

The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/context/letter-from-chicago-mayor-lori-lightfoot/89bc44f0-230f-40c4-89ea-5b5e5651d873/?itid=lk_inline_manual_13

Zdjęcia

Zdjęcie główne: “Lori Lightfoot” by Prachatai , licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Komentarze

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył historię ze specjalizacją w zakresie Powstania Chmielnickiego oraz ogólną historią wojskowości. Działacz społeczny, pracował dla kilku organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą opuszczonym i osieroconym dzieciom. W fakenews.pl od grudnia 2020 roku. Prywatnie jego pasją jest muzyka, interesuje się również historią transportu, nowymi technologiami oraz astronomią. Email: mzadroga(at)fakenews.pl