Zatrzymaj się!

Tworzenie treści kosztuje i jest czasochłonne. Może podarujesz nam kawę?

Zostaję patronem / patronką! Wspieram z Przelewy24 Zamknij to okno

Ryszard Kalisz nie został ułaskawiony

Ryszard Kalisz nie został ułaskawiony

Przy okazji ostatnich wydarzeń związanych ze sprawą utraty mandatów przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w sieci pojawiła się narracja, jakoby okoliczność ich ułaskawienia przed prawomocnym wyrokiem nie była precedensem. Telewizja Republika napisała, że podobny przypadek dotyczył Ryszarda Kalisza, byłego szefa kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W artykule wyjaśniamy, że Ryszard Kalisz nie został ułaskawiony, a jego sprawa zakończyła się prawomocnym orzeczeniem.

Teza:
Ryszard Kalisz został ułaskawiony przed prawomocnym wyrokiem
Ryszard Kalisz ułaskawienie
Źródło: TV Republika

Ryszard Kalisz nie został ułaskawiony

Telewizja Republika, pisząc o rzekomym ułaskawieniu Ryszarda Kalisza, powołuje się na blog anonimowego autora, który z kolei cytuje artykuł Wirtualnej Polski z 1 grudnia 2005 r. Czytamy w nim, że:

Akta sprawy o pomówienie, której dotyczy procedura ułaskawienia Ryszarda Kalisza wszczęta przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, „krążą” między białostockimi sądami, ale nie dotarły jeszcze do wydziału wykonawczego białostockiego sądu rejonowego.

Z powyższego cytatu wynika, że Aleksander Kwaśniewski rozpoczął proces ułaskawienia Ryszarda Kalisza, prosząc sąd o akta jego sprawy. Jednakże w artykule nie jest poruszona kwestia zakończenia procedury nadania aktu łaski. Nic dziwnego, gdyż prezydent Kwaśniewski ostatnich w swojej kadencji ułaskawień dokonał dwa tygodnie później. Dalej dziennikarz portalu Telewizji Republika powołuje się na artykuł Ewy Siedleckiej z Gazety Wyborczej z 2005 roku:

W Gazecie Wyborczej nr 293 z dnia 17 grudnia 2005 roku Ewa Siedlecka w artykule pt. „Sobotka nie idzie siedzieć” napisała: „Razem z Sobotką prezydent ułaskawił wczoraj 12 innych osób, w tym Ryszarda Kalisza, b. szefa swojej kancelarii, który był skazany na 8 tys. zł grzywny za znieważenie białostockiego radnego podczas prezydenckiej kampanii wyborczej przed pięciu laty”.

Telewizja Republika pominęła jednak sprostowanie, które Ewa Siedlecka opublikowała dzień później. Dziennikarka Wyborczej przeprasza w nim Ryszarda Kalisza i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego za podanie nieprawdziwej informacji, jakoby były szef kancelarii prezydenta został przez niego ułaskawiony.

Sprostowanie Ryszard Kalisz nie został ułaskawiony
Sprostowanie Ewy Siedleckiej. Źródło: Gazeta Wyborcza/Ewa Siedlecka

Prawomocne orzeczenie

Ryszard Kalisz został pozwany przez Jacka Żalka, ówczesnego radnego miejskiego z Białegostoku, za pomówienie go. Jak informuje portal Money.pl:

W jednym z wywiadów radiowych Kalisz powiedział, że Żalek – jako szef podlaskiego sztabu wyborczego Mariana Krzaklewskiego – we wrześniu 2000 roku zakłócał porządek na wiecu wyborczym Aleksandra Kwaśniewskiego. Kalisz mówił też, że sztab Krzaklewskiego organizował bojówki.

W komunikacie PAP czytamy z kolei, że sąd drugiej instancji rozpatrywał apelacje obu stron i utrzymał w mocy orzeczenie sądu rejonowego. Jego wyrok zatem był prawomocny. W kwestii podważania prawomocności orzeczenia dotyczącego Ryszarda Kalisza Telewizja Republika powołuje się na komentarz sędzi Marzeny Roleder:

Przewodnicząca wydziału karnego Sądu Rejonowego w Białymstoku Marzenna Roleder powiedziała, że jest to odnotowywane w rejestrze, ale to nie jest skazanie. Warunkowe umorzenie postępowania to nie jest skazanie, to danie okresu próby. Po to wymyślono tę instytucję, by dana osoba nie figurowała jako skazana.

Autor artykułu Telewizji Republika zdaje się nie odróżniać skazania od prawomocności wyroku. Mimo iż do skazania nie doszło, to w rzeczywistości w sprawie Ryszarda Kalisza sąd wydał prawomocny wyrok w postaci warunkowego umorzenia postępowania. Nakazał również zapłatę nawiązki w wysokości 8 tysięcy złotych na rzecz Jacka Żalka. Utrzymał tym samym orzeczenie sądu pierwszej instancji. Zgodnie z artykułem 66. Kodeksu Karnego założeniem warunkowego umorzenia postępowania jest to, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości.

Do sprawy rzekomego ułaskawienia odniósł się na portalu X sam zainteresowany, publikując poniższe oświadczenie. Informuje w nim, że prezydent Kwaśniewski nie tylko nie ułaskawił go, ale o akta sprawy poprosił już po wydaniu prawomocnego wyroku.

Ryszard Kalisz o ułaskawieni
Źródło: X/Ryszard Kalisz

Podsumowanie

Ryszard Kalisz nie został ułaskawiony, a jego sprawa o pomówienie zakończyła się wydaniem prawomocnego wyroku. Rzetelność dziennikarska wymaga sprawdzenia informacji od anonimowych autorów. Tym bardziej że ich weryfikacja nie jest trudna i opiera się na ogólnie dostępnych źródłach.

Źródła

PAP: Wyrok w procesie radnego przeciwko Ryszardowi Kaliszowi

Wirtualna Polska: Akta sprawy Ryszarda Kalisza krążą między sądami

RMF: Kalisz o prezydenckiej łasce dla Sobotki

Money.pl: R. Kalisz winien jest pomówienia białostockiego radnego, ale sprawa została warunkowo umorzona

Kodeks Karny: Warunkowe umorzenie postępowania. Przesłanki stosowania

 

Komentarze

Absolwent Telekomunikacji i Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej. Zawodowo zajmuje się technologią 5G. Zainteresowania: podróże, literatura faktu i kuchnia orientalna. Uczulony na błędy językowe. Email: pcymbor(at)fakenews.pl