Koronawirus u psa i kota? Czy zwierzęta mogą zarażać?

Koronawirus u psa i kota? Czy zwierzęta mogą zarażać?

Koronawirus u psa i kota? Czy zwierzęta mogą zarażać śmiercionośnym wirusem SARS-CoV-2 z Chin? Mnożą się plotki i fake newsy. Postanowiliśmy odpowiedzieć na te wątpliwości.

Czy można zarazić się COVID-19 od zwierząt domowych?

Stanowisko WHO: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Kilka psów i kotów (koty domowe i tygrys) w kontakcie z zarażonymi ludźmi uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Ponadto fretki również wydają się być podatne na infekcję. W warunkach eksperymentalnych zarówno koty, jak i fretki były w stanie przenosić infekcję na inne zwierzęta tego samego gatunku, ale nie ma dowodów na to, że zwierzęta te mogą przenosić chorobę na ludzi i odgrywać rolę w rozprzestrzenianiu się COVID-19. COVID-19 rozprzestrzenia się głównie poprzez kropelki wytwarzane, gdy zarażona osoba kaszle, kicha lub mówi.

Nadal zaleca się, aby osoby chore na COVID-19 i osoby zagrożone ograniczały kontakt ze zwierzętami domowymi i innymi zwierzętami. Podczas obchodzenia się ze zwierzętami i opieką nad nimi należy zawsze stosować podstawowe środki higieny. Obejmuje to mycie rąk po pracy ze zwierzętami, po kontakcie z ich pożywieniem, a także unikanie całowania lub dzielenia się jedzeniem.

Więcej zaleceń jest dostępnych na stronie internetowej OIE: https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/

WHO nadal monitoruje najnowsze badania dotyczące tego i innych tematów związanych z COVID-19 i będzie je aktualizować, gdy tylko będą dostępne nowe dane.

Stanowisko CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#COVID-19-and-Animals

W tej chwili nie ma dowodów na to, że zwierzęta odgrywają znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa, który powoduje COVID-19. Na podstawie ograniczonych, dostępnych informacji, ryzyko rozprzestrzenienia COVID-19 na ludzi uważa się za niskie. Odnotowano niewielką liczbę zwierząt domowych zakażonych wirusem, który powoduje COVID-19, głównie po kontakcie z osobami z COVID-19.

Zwierzęta domowe mają inne rodzaje koronawirusów, które mogą wywoływać u nich choroby, takie jak koronawirusy psów i kotów. Te inne koronawirusy nie mogą zarażać ludzi i nie są związane z obecną epidemią COVID-19.

Ponieważ jednak zwierzęta mogą przenosić inne choroby na ludzi, zawsze dobrym pomysłem jest praktykowanie zdrowych nawyków wokół zwierząt domowych i innych zwierząt, takich jak mycie rąk i utrzymywanie higieny.

Podsumowanie

Sprawa ewentualnego roznoszenia koronawirusa przez zwierzęta jest cały czas badana. Dlatego w tym przypadku cytujemy dwa największe źródła. Na tę chwilę możecie być spokojni, bo nie ma dowodów na to, że zwierzęta domowe mogą przenosić COVID-19 na ludzi.

Źródła

Zdjęcie Alexis ChloeUnsplash, WHO, CNN, New York Times, SCMP, World Organisation of Animal Health, CNBC

Karol Orzeł 184 wpisów

Społecznik, pasjonat internetu. Wieloletni wolontariusz Fundacji "Dom w Łodzi". Wolontariusz roku 2015 województwa łódzkiego. Jeden z laureatów Barw Wolontariatu w 2015 roku. Właściciel firmy Devlom. Prywatnie mąż wspaniałej żony i ojciec niesamowitej córeczki.